Danh mục một số khoá đào tạo ngắn hạn đã thực hiện trong những năm gần đây 20 tháng 4, 2017

Viện Công nghiệp gỗ hiện nay hay Khoa Chế biến Lâm sản và Trung tâm CNR trước đây, với năng lực về cơ sở vật chất, năng lực chuyên môn đã triển khai nhiều hoạt động đào ngắn hạn cho một số doạnh...

Đọc tiếp