PGS.TS. Vũ Huy Đại 5 tháng 8, 2020

Họ và tên: Vũ Huy Đại Giới tính: Nam Năm sinh: 1971 Ngạch giảng viên: Giảng viên cao cấp Chức vụ: Trưởng Phòng Khoa học và Công nghệ Học vị: Tiến sĩ Học hàm: Phó Giáo sư

Đọc tiếp
PGS.TS. Tạ Thị Phương Hoa 29 tháng 7, 2020

Họ và tên : TẠ THỊ PHƯƠNG HOA ; Giới tính : Nữ Năm sinh : 1972 Ngạch : Giảng viên cao cấp Chức vụ : Chủ nhiệm bộ môn Học vị : Tiến sĩ Học hàm: Phó giáo sư

Đọc tiếp
TS. Tống Thị Phượng 29 tháng 7, 2020

Họ và tên: TỐNG THỊ PHƯỢNG Giới tính: Nữ Năm sinh: 1982 Ngạch giảng viên: Học vị: Tiến sĩ

Đọc tiếp
ThS. Nguyễn Thị Yên 29 tháng 7, 2020

Họ và tên: NGUYỄN THỊ YÊN Giới tính: nữ Năm sinh:19/05/1981 Ngạch giảng viên:V0.01.03.657 Chức vụ: Giảng viên

Đọc tiếp