PGS.TS. Lý Tuấn Trường 30 tháng 7, 2020

Họ và tên: PGS.TS LÝ TUẤN TRƯỜNG Chức vụ: Viện trưởng Học vị: Tiến sĩ Học hàm: Phó giáo sư

Đọc tiếp
GS.NGND.TS. Trần Văn Chứ 5 tháng 8, 2020

Họ và tên: TRẦN VĂN CHỨ Giới tính: Nam Ngạch giảng viên: Giảng viên cao cấp Chức vụ: Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Học vị: Tiến sĩ Học hàm: Giáo sư, Nhà giáo nhân dân Ngoại Ngữ: Tiếng Anh; Tiếng Nga

Đọc tiếp
PGS.TS. Cao Quốc An 5 tháng 8, 2020

Họ và tên: CAO QUỐC AN Giới tính: Nam Ngạch giảng viên: V.07.01.01 Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng trường Học vị: Tiến sỹ Học hàm: PGS

Đọc tiếp
TS. Nguyễn Tất Thắng 29 tháng 7, 2020

Họ và tên: Nguyễn Tất Thắng Giới tính: Nam Ngạch giảng viên Học vị: Tiến sĩ

Đọc tiếp
TS. Nguyễn Thị Hương Giang 2 tháng 8, 2020

Họ và tên: Nguyễn Thị Hương Giang Chức vụ: Chủ nhiệm bộ môn Thiết kế đồ gỗ & Nội thất Năm sinh 07/4/1982 Ngạch giảng viên: Giảng viên Học vị: Tiến sĩ

Đọc tiếp
TS. Phạm Tường Lâm 29 tháng 7, 2020

Họ và tên: PHẠM TƯỜNG LÂM Giới tính: NAM Năm sinh: 01/02/1983 Học vị: Tiến sĩ

Đọc tiếp
TS. Nguyễn Văn Diễn 29 tháng 7, 2020

Họ và tên: NGUYỄN VĂN DIỄN Giới tính: Nam Năm sinh: 1976 Ngạch giảng viên: hạng 3 Học vị: Tiến sĩ

Đọc tiếp
TS. Nguyễn Thị Vĩnh Khánh 29 tháng 7, 2020

Họ và tên: Nguyễn Thị Vĩnh Khánh Giới tính: Nữ Năm sinh: 1974 Ngạch giảng viên: V.07.01.02 Chức vụ: Phó chủ nhiệm bộ môn Học vị: Tiến sĩ

Đọc tiếp
PGS.TS. Lý Tuấn Trường 29 tháng 7, 2020

Họ và tên: PGS.TS LÝ TUẤN TRƯỜNG Chức vụ: Viện trưởng Học vị: Tiến sĩ Học hàm: Phó giáo sư

Đọc tiếp
TS. Nguyễn Thị Hương Giang 29 tháng 7, 2020

Họ và tên: Nguyễn Thị Hương Giang Ngạch giảng viên: Giảng viên Chức vụ: Chủ nhiệm bộ môn Thiết kế đồ gỗ & Nội thất Học vị: Tiến sĩ

Đọc tiếp