PGS.TS. Trịnh Hiền Mai 5 tháng 8, 2020

Họ và tên: Trịnh Hiền Mai Giới tính:Nữ Năm sinh: 17/09/1975 Ngạch giảng viên: Giảng viên cao cấp Chức vụ: Phó trưởng phòng Học vị: Tiến sĩ Học hàm: Phó giáo sư

Đọc tiếp
PGS.TS. Lý Tuấn Trường 30 tháng 7, 2020

Họ và tên: PGS.TS LÝ TUẤN TRƯỜNG Chức vụ: Viện trưởng Học vị: Tiến sĩ Học hàm: Phó giáo sư

Đọc tiếp
GS.NGND.TS. Trần Văn Chứ 5 tháng 8, 2020

Họ và tên: TRẦN VĂN CHỨ Giới tính: Nam Ngạch giảng viên: Giảng viên cao cấp Chức vụ: Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Học vị: Tiến sĩ Học hàm: Giáo sư, Nhà giáo nhân dân Ngoại Ngữ: Tiếng Anh; Tiếng Nga

Đọc tiếp
PGS.TS. Cao Quốc An 5 tháng 8, 2020

Họ và tên: CAO QUỐC AN Giới tính: Nam Ngạch giảng viên: V.07.01.01 Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng trường Học vị: Tiến sỹ Học hàm: PGS

Đọc tiếp
TS. Nguyễn Tất Thắng 29 tháng 7, 2020

Họ và tên: Nguyễn Tất Thắng Giới tính: Nam Ngạch giảng viên Học vị: Tiến sĩ

Đọc tiếp
GS.TS. Phạm Văn Chương 29 tháng 7, 2020

Họ và tên: PHẠM VĂN CHƯƠNG; Giới tính: Nam Năm sinh: 1960 Ngạch giảng viên: Giảng viên Cao cấp Học vị: Tiến sĩ Học hàm: Giáo sư

Đọc tiếp
PGS.TS. Lê Xuân Phương 5 tháng 8, 2020

Họ và tên: Lê Xuân Phương Giới tính: Nam Năm sinh: 1975 Ngạch giảng viên: Giảng viên cao cấp (Mã số V.07.01.01) Chức vụ: Phó trưởng phòng Hợp tác quốc tế Học vị: Tiến sĩ. Học hàm: Phó Giáo sư Ngoại ngữ: Tiếng Anh (Thành thạo); Tiếng Nhật (Giao tiếp).

Đọc tiếp
PGS.TS. Vũ Huy Đại 5 tháng 8, 2020

Họ và tên: Vũ Huy Đại Giới tính: Nam Năm sinh: 1971 Ngạch giảng viên: Giảng viên cao cấp Chức vụ: Trưởng Phòng Khoa học và Công nghệ Học vị: Tiến sĩ Học hàm: Phó Giáo sư

Đọc tiếp
PGS.TS. Nguyễn Thị Minh Nguyệt 29 tháng 7, 2020

Họ và tên: Nguyễn Thị Minh Nguyệt Giới tính: nữ Năm sinh: 1968 Ngạch giảng viên: Chức vụ: Trưởng BM Học vị: Tiến sỹ Học hàm: PGS

Đọc tiếp
TS. Nguyễn Thị Hương Giang 2 tháng 8, 2020

Họ và tên: Nguyễn Thị Hương Giang Chức vụ: Chủ nhiệm bộ môn Thiết kế đồ gỗ & Nội thất Năm sinh 07/4/1982 Ngạch giảng viên: Giảng viên Học vị: Tiến sĩ

Đọc tiếp
ThS. Lê Ngọc Phước 30 tháng 7, 2020

Họ và tên: Lê Ngọc Phước Giới tính:Nam Năm sinh:1979 Ngạch giảng viên: Giảng viên tập sự Học vị:Thạc sỹ

Đọc tiếp
PGS.TS. Tạ Thị Phương Hoa 29 tháng 7, 2020

Họ và tên : TẠ THỊ PHƯƠNG HOA ; Giới tính : Nữ Năm sinh : 1972 Ngạch : Giảng viên cao cấp Chức vụ : Chủ nhiệm bộ môn Học vị : Tiến sĩ Học hàm: Phó giáo sư

Đọc tiếp
TS. Phan Duy Hưng 29 tháng 7, 2020

Họ và tên: PHAN DUY HƯNG Giới tính: Nam Năm sinh: 1973 Ngạch giảng viên: Giảng viên chính (Mã ngạch: V.07.01.02) Chức vụ: Phó viện trưởng Viện Công nghiệp gỗ và Nội thất Học vị: Tiến sĩ

Đọc tiếp
TS. Hoàng Tiến Đượng 29 tháng 7, 2020

Họ và tên: HOÀNG TIẾN ĐƯỢNG Giới tính: Nam Năm sinh: 1962 Ngạch giảng viên: Giảng viên cao cấp Chức vụ: Phó chủ nhiệm Bộ môn Học vị: Tiến sĩ

Đọc tiếp
ThS. Hoàng Thúy Nga 29 tháng 7, 2020

Họ và tên: HOÀNG THỊ THUÝ NGA Giới tính: Nữ Năm sinh: 1987 Ngạch giảng viên: V07.01.03 Học vị: THẠC SỸ

Đọc tiếp
ThS. Nguyễn Thế Nghiệp 30 tháng 7, 2020

Họ và tên: Nguyễn Thế Nghiệp Giới tính: Nam Năm sinh: 04/11/1980. Học vị: Thạc Sỹ

Đọc tiếp
ThS. Nguyễn Thị Loan 30 tháng 7, 2020

Họ và tên: NGUYỄN THỊ LOAN Giới tính: Nữ Năm sinh: 16/10/1982 Học vị: Thạc Sỹ

Đọc tiếp
ThS. Trần Thị Yến 30 tháng 7, 2020

Họ và tên: TRẦN THỊ YẾN iới tính: Nữ Năm sinh: 1978 Học vị: Thạc sĩ

Đọc tiếp
TS. Phạm Tường Lâm 29 tháng 7, 2020

Họ và tên: PHẠM TƯỜNG LÂM Giới tính: NAM Năm sinh: 01/02/1983 Học vị: Tiến sĩ

Đọc tiếp
TS. Nguyễn Văn Diễn 29 tháng 7, 2020

Họ và tên: NGUYỄN VĂN DIỄN Giới tính: Nam Năm sinh: 1976 Ngạch giảng viên: hạng 3 Học vị: Tiến sĩ

Đọc tiếp
TS. Nguyễn Thị Vĩnh Khánh 29 tháng 7, 2020

Họ và tên: Nguyễn Thị Vĩnh Khánh Giới tính: Nữ Năm sinh: 1974 Ngạch giảng viên: V.07.01.02 Chức vụ: Phó chủ nhiệm bộ môn Học vị: Tiến sĩ

Đọc tiếp
Nguyễn Hồng Hạnh 29 tháng 7, 2020

Họ và tên: Nguyễn Thị Hồng Hạnh Giới tính: Nữ Năm sinh: 20/03/1985 Ngạch giảng viên: Giảng viên

Đọc tiếp
ThS. Phạm Thị Ánh Hồng 29 tháng 7, 2020

Họ và tên: Phạm Thị Ánh Hồng Giới tính: Nữ Năm sinh: 01/10/1981 Ngạch giảng viên: V.07.01.03.659 Học vị: Thạc sĩ

Đọc tiếp
TS. Nguyễn Thị Thắm 29 tháng 7, 2020

Họ và tên: NGUYỄN THỊ THẮM Giới tính: Nữ Năm sinh: 1987 Ngạch giảng viên: Giảng Viên Học vị: Tiến sỹ

Đọc tiếp
ThS. Nguyễn Nam Anh 29 tháng 7, 2020

Họ và tên: Nguyễn Nam Anh Giới tính: Nam Năm sinh: 1986 Ngạch giảng viên: Giảng viên chính thức Học vị: Thạc sĩ

Đọc tiếp
TS. Nguyễn Thị Thanh Hiền 29 tháng 7, 2020

Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Hiền Giới tính: Nữ Năm sinh: 12-12-1979 Ngạch giảng viên: Giảng viên chính Chức vụ: Phó trưởng Bộ môn Học vị: Tiến sỹ

Đọc tiếp
TS. Tống Thị Phượng 29 tháng 7, 2020

Họ và tên: TỐNG THỊ PHƯỢNG Giới tính: Nữ Năm sinh: 1982 Ngạch giảng viên: Học vị: Tiến sĩ

Đọc tiếp
ThS. Nguyễn Thị Yên 29 tháng 7, 2020

Họ và tên: NGUYỄN THỊ YÊN Giới tính: nữ Năm sinh:19/05/1981 Ngạch giảng viên:V0.01.03.657 Chức vụ: Giảng viên

Đọc tiếp
PGS.TS. Lý Tuấn Trường 29 tháng 7, 2020

Họ và tên: PGS.TS LÝ TUẤN TRƯỜNG Chức vụ: Viện trưởng Học vị: Tiến sĩ Học hàm: Phó giáo sư

Đọc tiếp
ThS. Bùi Đình Toàn 29 tháng 7, 2020

Họ và tên: BÙI ĐÌNH TOÀN; Giới tính: Nam Năm sinh: 19/10/1964. Ngạch giảng viên: Ngạch KS Chức vụ: Trưởng phòng Tổng hợp Học vị: Thạc sĩ.

Đọc tiếp
TS. Nguyễn Thị Hương Giang 29 tháng 7, 2020

Họ và tên: Nguyễn Thị Hương Giang Ngạch giảng viên: Giảng viên Chức vụ: Chủ nhiệm bộ môn Thiết kế đồ gỗ & Nội thất Học vị: Tiến sĩ

Đọc tiếp