Trung tâm Thí nghiệm và Phát triển Công nghệ

10 tháng 11, 2016

 

1. Chức năng. nhiệm vụ

- Phối hợp với các bộ môn chuyên môn tổ chức thực hiện các bài thí nghiệm, thực hành, rèn nghề, thực tập kỹ thuậtphục vụ công tác đào tạo đại học, sau đại học cho các ngành đào tạo của Viện và các ngành khác của Trường;  triển khai các đề tài NCKH  của cán bộ giáo viên, sinh viên,  thực hiện các luận văn Thạc sĩ và luận án Tiến sĩ, thực hiện các đề tài NCKH các cấp;

- Tham gia thực hiện các khóa đào tạo ngắn hạn, dài hạn bồi dưỡng kiến thức cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu;

- Thực hiện các dịch vụ  thử nghiệm, kiểm định cho các tổ chức cá nhân thuộc các chuyên ngành đào tạo của Viện;kiểm định chất lượng các loại vật liệu gỗ và sản phẩm gỗ; nguyên vật liệu phục vụ ngành chế biến gỗ và lâm sản; giám định gỗ. Chịu trách nhiệm các kết quả kiểm định, giám định theo quy định của pháp luật;

- Chủ động triển khai hoặc phối hợp với các bộ môn thực hiện các hoạt động NCKH và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực chế biến gỗ và lâm sản, sản xuất các loại vật liệu, cơ giới hóa và tự động hóa các quá trình sản xuất và bảo vệ môi trường trong sản xuất về công nghiệp gỗ;

- Tổ chức các hoạt động dịch vụ sản xuất các dụng cụ đồ gỗ phục vụ nhu cầu xã hội, sản xuất thử nghiệm, khảo nghiệm các kết quả NCKH về Công nghiệp gỗ;

- Tham gia tư vấn, chuyển giao các kết quả nghiên cứu cho các tổ chức, đơn vị cá nhân khác có nhu cầu;

- Tư vấn thiết kế, tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng, lập quy hoạch mặt bằng nhà máy chế biến gỗ;Thiết kế và thi công lắp đặt thiết bị xưởng chế biến lâm sản;

- Quy hoạch xây dựng tổ chức và phát triển đội ngũ của trung tâm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong từng giai đoạn phát triển.

- Hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước về lĩnh vực chuyên môn được giao.

2. Danh sách cán bộ

TT

Họ và tên

Chức danh/Chức vụ

Điện thoại

Email

1

GS.TS. Phạm Văn Chương

GVCC

0903248317

chuongvfu@gmail.com

2

TS. Nguyễn Trọng Kiên

Giám đốc TT, GV

0982323738

Kienlnvn@gmail.com

3

ThS. Lê Văn Tung

Phó GĐTT, KSHDTH

0936338346

tungcbls@gmail.com

4

TS. Lê Ngọc Phước

GV

0399316779

phuocvfu@gmail.com

5

ThS. Trần Thị Yến

KSHDTH

0965465761

tranthiyen77@gmail.com

6

ThS. Nguyễn Thị Loan

KSHDTH

0915325883

Loannguyenwic@gmail.com

7

TS. Trần Thế Nghiệp

KSHDTH

0982082118

nguyenthenghiep0411@gmail.com

8

ThS. Phan Tùng Hưng

NCV

0936751969

phantunghung@yahoo.com

9

KS. Đỗ Ngọc Anh

KSHDTH

01292197089

dongocanh@yahoo.com

 

3. Hình ảnh CBVC Trung tâm TN&PTCN và tập thể CBVC Viện CNG

 

Tác giả: P.TH

Nguồn: WIC

 

 


Chia sẻ