Bộ môn Thiết kế đồ Gỗ & Nội Thất

5 tháng 4, 2019

BỘ MÔN THIẾT KẾ ĐỒ GỖ VÀ NỘI THẤT

1. Chức năng, nhiệm vụ

a) Quản lý và giảng dạy lý thuyết, thực hành, thực tập các môn học: Đồ án thiết kế công trình công cộng; Đồ án thiết kế nhà ở; Đồ án thiết kế sản phẩm nội thất; Nguyên lý thiết kế nội thất; Sản phẩm mộc truyền thống; Thiết kế nội thất; Thiết kế nội thất công trình công cộng loại nhỏ; Thiết kế nội thất công trình công cộng loại trung; Thiết kế nội thất nhà ở biệt thự; Thiết kế nội thất nhà ở dân dụng; Thiết kế sản phẩm mộc và nội thất; Thiết kế sản phẩm nội thất; Thiết kế thi công công trình nội thất; Thiết kế tiểu cảnh nội thất; Thiết kế nội thất xanh; Cơ sở kiến trúc; Công nghệ sản xuất sản phẩm nội thất; Ergonomics trong thiết kế nội thất; Vật liệu nội thất; Vật lý kiến trúc; Tin học chuyên ngành nội thất; Tổ chức thi công công trình nội thất. Tham gia rà soát, xây dựng chương trình đào tạo và giảng dạy cho các ngành khác có liên quan ở các trình độ và các loại hình đào tạo.

b) Hướng dẫn sinh viên làm chuyên đề NCKH, khóa luận, luận văn, đồ án, luận án tốt nghiệp;

c) Tổ chức triển khai các hoạt động NCKH trong lĩnh vực:

- Nghiên cứu ứng dụng và phát triển phương pháp luận thiết kế nội thất;

- Thiết kế, chế tạo, thi công, xây dựng, duy tu bảo dưỡng, bảo tồn, cải tạo nâng cấp các công trình kiến trúc nội thất và sản phẩm nội thất;

- Thiết kế trang trí và thiết kế môi trường vật lý kiến trúc cho các loại hình công trình công cộng, khách sạn, nhà ở, biệt thự, văn phòng...;

- Nghiên cứu ứng dụng và phát triển vật liệu, kỹ thuật và công nghệ mới trong thiết kế và thi công công trình nội thất;

- Nghiên cứu, đánh giá chất lượng môi trường vật lý và hiệu quả trang trí không gian nội thất các công trình kiến trúc;

- Nghiên cứu thị hiếu và đánh giá xu hướng phát triển phong cách thiết kế nội thất;

- Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu, tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn ngành, tiêu chuẩn cơ sở; xây dựng định mức kinh tế, kỹ thuật trong lĩnh vực thiết kế nội thất theo nhiệm vụ được giao.

d) Tổ chức các hoạt động sinh hoạt học thuật, hội thảo, hội nghị khoa học trong lĩnh vực chuyên môn được giao;

e) Tư vấn, chuyển giao các kết quả nghiên cứu cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu;

f) Hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước về lĩnh vực chuyên môn được giao.

2. Danh sách cán bộ

TT

Họ và tên

Chức vụ

Chức danh

Sỗ điện thoại

Email

1

GS.TS. Trần Văn Chứ

GVCC

0983168989

chutv@vnuf.edu.vn

2

TS. Nguyễn Thị Hương Giang

CN Bộ môn; GV

0963.807464

minhgiang.tknt@gmail.com

3

TS. Nguyễn Thị Vĩnh Khánh

PCN Bộ môn; GVC

0978886318

khanhfuv@gmail.com

4

PGS.TS. Lý Tuấn Trường

Viện trưởng; GVCC

0912635383

lytuantruong@gmail.com

5

TS. Nguyễn Văn Diễn

GV

0912274523

nguyenvandienvfu@gmail.com

6

TS. Phạm Tường Lâm

GV

0965.831.357

 

7

ThS. Tô Lan Hương

GV

0967871309

tolanhuong1990@gmail.com

8

ThS. Nguyễn Thị Phương Liên

GV

 

nguyenphuonglien81@gmail.com

9

KS. Hoàng Minh Đức

GV

0168.7738034

duchoangminh89@gmail.com

10

ThS. KTS. Nguyễn Văn Hiệu

GV

0983 986 002

vanhieuarchitect@gmail.com

11

ThS. Ngô Minh Điệp

GV

0949300866 -01694.365.365

minhdiepfuv@gmail.com


Chia sẻ