Phòng Tổng hợp 10 tháng 11, 2016

Đọc tiếp
Khung Chương trình ngành THIẾT KẾ NỘI THẤT 4 tháng 6, 2019

THIẾT KẾ NỘI THẤT là lĩnh vực khoa học về thiết kế - sáng tạo không gian môi trường sống cho con người và gắn bó chặt chẽ với các lĩnh vực Kiến trúc, Xây dựng, Mỹ thuật và Công nghiệp gỗ. Phạm vi nghiên cứu và ứng dụng lĩnh vực Thiết kế nội thất: Mỹ thuật ứng dụng; Thiết kế nội thất nhà ở và công trình công cộng; Thiết kế và sản xuất sản phẩm nội thất; Thiết kế tiểu cảnh sân vườn; Giám sát và tổ chức thi công công trình nội thất.

Đọc tiếp