GS.TS. Phạm Văn Chương 29 tháng 7, 2020

Họ và tên: PHẠM VĂN CHƯƠNG; Giới tính: Nam Năm sinh: 1960 Ngạch giảng viên: Giảng viên Cao cấp Học vị: Tiến sĩ Học hàm: Giáo sư

Đọc tiếp
ThS. Lê Ngọc Phước 30 tháng 7, 2020

Họ và tên: Lê Ngọc Phước Giới tính:Nam Năm sinh:1979 Ngạch giảng viên: Giảng viên tập sự Học vị:Thạc sỹ

Đọc tiếp
ThS. Nguyễn Thế Nghiệp 30 tháng 7, 2020

Họ và tên: Nguyễn Thế Nghiệp Giới tính: Nam Năm sinh: 04/11/1980. Học vị: Thạc Sỹ

Đọc tiếp
ThS. Nguyễn Thị Loan 30 tháng 7, 2020

Họ và tên: NGUYỄN THỊ LOAN Giới tính: Nữ Năm sinh: 16/10/1982 Học vị: Thạc Sỹ

Đọc tiếp
ThS. Trần Thị Yến 30 tháng 7, 2020

Họ và tên: TRẦN THỊ YẾN iới tính: Nữ Năm sinh: 1978 Học vị: Thạc sĩ

Đọc tiếp