Trao đổi chuyên môn của Viện Công nghiệp gỗ với trường Đại học Tây Hung ga ri 25 tháng 10, 2016

Nằm trong chương trình hợp tác về đào tạo, nghiên cứu khoa học giữa hai trường trường Đại học Lâm nghiệp với trường Đại học Tây Hung ga ri. Ngày 25/10/2016, đoàn công tác của trường Đại học Tây Hung...

Đọc tiếp
Hợp tác với trường Đại học Lâm nghiệp Nam Kinh - Trung Quốc về chuyên ngành chế biến lâm sản 22 tháng 5, 2014

Sáng 06/5/2014, tại phòng họp 206 - Trường Đại học Lâm nghiệp đã diễn ra buổi làm việc giữa Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam và đại diện Trường Đại học Lâm nghiệp Nam Kinh - Trung Quốc với nội dung...

Đọc tiếp