PGS.TS. Trịnh Hiền Mai 5 tháng 8, 2020

Họ và tên: Trịnh Hiền Mai Giới tính:Nữ Năm sinh: 17/09/1975 Ngạch giảng viên: Giảng viên cao cấp Chức vụ: Phó trưởng phòng Học vị: Tiến sĩ Học hàm: Phó giáo sư

Đọc tiếp
PGS.TS. Lê Xuân Phương 5 tháng 8, 2020

Họ và tên: Lê Xuân Phương Giới tính: Nam Năm sinh: 1975 Ngạch giảng viên: Giảng viên cao cấp (Mã số V.07.01.01) Chức vụ: Phó trưởng phòng Hợp tác quốc tế Học vị: Tiến sĩ. Học hàm: Phó Giáo sư Ngoại ngữ: Tiếng Anh (Thành thạo); Tiếng Nhật (Giao tiếp).

Đọc tiếp
PGS.TS. Nguyễn Thị Minh Nguyệt 29 tháng 7, 2020

Họ và tên: Nguyễn Thị Minh Nguyệt Giới tính: nữ Năm sinh: 1968 Ngạch giảng viên: Chức vụ: Trưởng BM Học vị: Tiến sỹ Học hàm: PGS

Đọc tiếp
TS. Phan Duy Hưng 29 tháng 7, 2020

Họ và tên: PHAN DUY HƯNG Giới tính: Nam Năm sinh: 1973 Ngạch giảng viên: Giảng viên chính (Mã ngạch: V.07.01.02) Chức vụ: Phó viện trưởng Viện Công nghiệp gỗ và Nội thất Học vị: Tiến sĩ

Đọc tiếp
TS. Hoàng Tiến Đượng 29 tháng 7, 2020

Họ và tên: HOÀNG TIẾN ĐƯỢNG Giới tính: Nam Năm sinh: 1962 Ngạch giảng viên: Giảng viên cao cấp Chức vụ: Phó chủ nhiệm Bộ môn Học vị: Tiến sĩ

Đọc tiếp
ThS. Hoàng Thúy Nga 29 tháng 7, 2020

Họ và tên: HOÀNG THỊ THUÝ NGA Giới tính: Nữ Năm sinh: 1987 Ngạch giảng viên: V07.01.03 Học vị: THẠC SỸ

Đọc tiếp
Nguyễn Hồng Hạnh 29 tháng 7, 2020

Họ và tên: Nguyễn Thị Hồng Hạnh Giới tính: Nữ Năm sinh: 20/03/1985 Ngạch giảng viên: Giảng viên

Đọc tiếp
ThS. Phạm Thị Ánh Hồng 29 tháng 7, 2020

Họ và tên: Phạm Thị Ánh Hồng Giới tính: Nữ Năm sinh: 01/10/1981 Ngạch giảng viên: V.07.01.03.659 Học vị: Thạc sĩ

Đọc tiếp
TS. Nguyễn Thị Thắm 29 tháng 7, 2020

Họ và tên: NGUYỄN THỊ THẮM Giới tính: Nữ Năm sinh: 1987 Ngạch giảng viên: Giảng Viên Học vị: Tiến sỹ

Đọc tiếp
ThS. Nguyễn Nam Anh 29 tháng 7, 2020

Họ và tên: Nguyễn Nam Anh Giới tính: Nam Năm sinh: 1986 Ngạch giảng viên: Giảng viên chính thức Học vị: Thạc sĩ

Đọc tiếp
TS. Nguyễn Thị Thanh Hiền 29 tháng 7, 2020

Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Hiền Giới tính: Nữ Năm sinh: 12-12-1979 Ngạch giảng viên: Giảng viên chính Chức vụ: Phó trưởng Bộ môn Học vị: Tiến sỹ

Đọc tiếp