Thông báo về việc xét học bổng khuyến học Viện Công nghiệp gỗ và Nội thất năm 2023 5 tháng 10, 2023

Thực hiện kế hoạch hoạt động của Viện trong năm 2023 về việc xét và trao học bổng khuyến học cho sinh viên từ qũy học bổng khuyến học Viện Công nghiệp gỗ và Nội thất

Đọc tiếp
Thông báo về việc tổ chức lễ phát động cuộc thi Thiết kế đồ gỗ Việt năm 2023 9 tháng 8, 2023

Thực hiện kế hoạch hoạt động của Viện Công nghiệp gỗ và Nội thất năm 2023

Đọc tiếp
Thông báo về việc hoàn thiện và nộp Khóa luận tốt ngiệp 24 tháng 4, 2023

Thực hiện kế hoạch đào tạo của Nhà trường, Viện Công nghiệp gỗ và Nội thất thông báo tới toàn thể sinh viên K64CBLS, K64TKNT, các giáo viên hướng dẫn về kế hoạch hoàn thiện và nộp KLTN như sau:

Đọc tiếp
Hiển thị 1 - 10 of 76 kết quả.
của 8