Thông báo về kế hoạch trao giải cuộc thi Thiết kế đồ gỗ Việt và Học bổng khuyến học 28 tháng 12, 2023

Thực hiện kế hoạch của Viện trong năm 2023 về việc tổ chức, triển khai các hoạt động học tập, hoạt động chuyên môn của sinh viên, Viện CNG&NT thông báo tới toàn thể giáo viên, các lớp sinh viên về kế...

Đọc tiếp
Thông báo về kế hoạch triển khai khóa luận tốt nghiệp cho K65 Viện CNG&NT 19 tháng 12, 2023

Căn cứ thông báo của Nhà trường Vv triển khai khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên K65; căn cứ chương trình đào tạo của các ngành học thuộc Viện đang vận hành, Viện CNG&NT lập kế hoạch chi tiết như sau:

Đọc tiếp
Thông báo về kết quả xét học bổng khuyến học Viện CNG&NT năm 2023 18 tháng 12, 2023

Thực hiện kế hoạch xét và trao học bổng khuyến học của Viện CNG&NT năm 2023 cho các học sinh có thành tích học tập tốt, học sinh vượt khó tham gia tốt các phong trào. Dưới đây là thông báo về kết quả...

Đọc tiếp
Thông báo về việc xét học bổng khuyến học Viện Công nghiệp gỗ và Nội thất năm 2023 5 tháng 10, 2023

Thực hiện kế hoạch hoạt động của Viện trong năm 2023 về việc xét và trao học bổng khuyến học cho sinh viên từ qũy học bổng khuyến học Viện Công nghiệp gỗ và Nội thất

Đọc tiếp
Hiển thị 1 - 10 of 84 kết quả.
của 9