TUYỂN DỤNG - VIỆC LÀM
Thông tin tuyển dụng của CTy CP Bamboo King Vina, Lang Chánh, Thanh Hóa Công ty Cp Bamboo King Vina là một CTy sản xuất Tre và gỗ biến tính lớn nhất thế giới có nhà máy đặt tại khu công nghiệp Bãi Bùi, thị trấn Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa thông báo tuyển dụng với các thông tin cụ thể dưới đây: