Thông báo
Quyết định về việc trao học bổng khuyến học Viện Công nghiệp gỗ và Nội thất Nhằm ghi nhận và khuyến khích sinh viên không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập, tu dưỡng đạo đức trong năm học 2021-2022, Viện trưởng Viện Công nghiệp gỗ và Nội thất đã quyết định trao học bổng khuyến học cho 14 sinh viên. Cụ thể theo QĐ dưới đây: