Cơ sở vật chất của Viện Công nghiệp gỗ (Tính đến 08.2015)

11 tháng 4, 2017
DANH MỤC TÀI SẢN, THIẾT BỊ  CHUYỂN GIAO CHO VIỆN CÔNG NGHIỆP GỖ
(Đính kèm Quyết định số: 696/QĐ - ĐHLN - QTTB, ngày 15 tháng 5 năm 2015)
             
STT Tên tài sản Năm
bắt đầu SD
Số lượng Nguyên giá
tài sản (đ)
 Hao mòn   Giá trị còn lại 
I Văn phòng làm việc           
1  Nhà T8 (Nhà cấp 3) 2004 1.662 m2 2.395.841.500                           -  
II Nhà xưởng (Nhà cấp 4)           
1 Nhà xưởng khung tiệp A8 ( Xưởng X3) 1991 720 m2 576.000.000        457.920.000                         -  
2 Nhà xưởng khung tiệp A14 (Xưởng X2) 1999 450 m2 468.626.000        468.626.000                         -  
3 Nhà xưởng khung tiệp A26 (Xưởng X4) 2001 720 m2 704.930.482        704.930.482                         -  
4 Xưởng  bán mái của nhà xưởng X3 2005 270 m2                             -  
5 Xưởng bán mái của xưởng X4 2002 240 m2                             -  
III Tài sản tại Trung tâm TN& PTCN          
A Thiết bị thí nghiệm          
1 Bể điều nhiệt  -  Hàn Quốc 2006 1 58.110.000          46.488.000           11.622.000
2 Bộ điều khiển Sony PCS  2007 1 62.133.683          62.133.683                         -  
3 Bộ Ghá dao + dao cắt cho máy cắt tiêu bản gỗ 2013 1 26.000.000            2.600.000           23.400.000
4 Bộ so đồng hồ điện tử  2011 1 14.500.000            5.437.500             9.062.500
5 Buồng sấy chân không - Hàn Quốc 2006 1 99.617.000          79.693.600           19.923.400
6 Buồng vi khí hậu - Hàn Quốc 2006 1 224.138.000        179.310.400           44.827.600
7 Cân KT điện tử AV 412 2005 2 30.000.000          27.000.000             3.000.000
8 Cân phân tích điện tử Sartorins BL210 2002 1 25.500.000          25.500.000                         -  
9 Card màn hình Canopus 2007 1 6.255.901            6.255.901                         -  
10 Đĩa cài MT Smart SE 2007 1 13.291.575          13.291.575                         -  
11 Đồng hồ đo chiều dày kết nối VT 2005 1 32.673.000          29.405.700             3.267.300
12 Đồng hồ so điện tử và giá đỡ Mitutoyo 543-552 2013 1 18.000.000            1.800.000           16.200.000
13 Hệ thống kính hiển vi video - camera 2007 1 86.750.000          86.750.000                         -  
14 Hệ thống phun sơn tự động - dùng cho TNTH 2008 1 99.960.000          59.976.000           39.984.000
15 Hệ thống xử lý màu SVP  2007 1 12.582.691          12.582.691                         -  
16 Kính hiển vi soi nổi SZ-CTV 2006 1 130.451.000        104.360.800           26.090.200
17 Lò nung 1000 CSX2-4-10 2002 1 6.000.000            6.000.000                         -  
18 Lò sấy gỗ TN 2007 1 118.000.000          82.600.000           35.400.000
19 Lò vi sóng National C200P1000W 42 lít  2002 1 9.910.000            9.910.000                         -  
20 Máy cắt tiêu bản - Mỹ 2006 1 190.932.000        152.745.600           38.186.400
21 Máy đo độ ẩm gỗ - HT65, GANN Đức 2010 1 19.000.000            7.600.000           11.400.000
22 Máy đo độ bóng bề mặt lớp phủ 2006 1 24.904.000          19.923.200             4.980.800
23 Máy đo độ dày lớp phủ - Anh 2006 1 24.904.000          19.923.200             4.980.800
24 Máy đo độ nhẵn bề mặt TR-200 2006 1 83.015.000          66.412.000           16.603.000
25 Máy đo độ nhớt LVD Mỹ 2006 1 58.110.000          46.488.000           11.622.000
26 Máy đo độ rung VM63A - Nhật 2006 1 124.800.000          99.840.000           24.960.000
27 Máy đo pH - Thuỵ Sỹ  2006 1 13.282.000          10.625.600             2.656.400
28 Máy đo tiếng ồn Model SL4001 2000 1 9.500.000            9.500.000                         -  
29 Máy đo ứng lực gỗ vạn năng Amsler 1961 1 10.000.000          10.000.000                         -  
30 Máy gia công mẫu đa năng BSY MQ 443A 2011 1 58.607.500          21.977.814           36.629.686
31 Máy hút ẩm DeLong Hi10L 2007 2 7.000.000            7.000.000                         -  
32 Máy khuấy từ gia nhiệt, Human Lab HS-18 2009 1 6.800.000            3.400.000             3.400.000
33 Máy nghiền dăm gỗ NDG-10 2011 1 18.000.000            6.750.000           11.250.000
34 Máy phân loại dăm sợi siêu âm - Mỹ 2006 1 215.836.000        172.668.800           43.167.200
35 Máy thử tính chất cơ học ván nhân tạo Qtest 30 2006 1 1.311.620.000     1.049.296.000         262.324.000
36 Máy xác định thời gian đóng rắn 2006 1 42.987.000          34.389.600             8.597.400
37 Máy thử tính chất cơ học gỗ MTS Q/Test 25 2006 1 944.699.000        755.759.200         188.939.800
38 Nồi nấu bột giấy TN 2007 1 35.000.000          24.500.000           10.500.000
39 Thiết bị đo độ rung VIBRATION METER-VM 82 2010 1 66.500.000          26.600.000           39.900.000
40 Thiết bị đo hàm lượng FORMAL 2006 1 149.425.000        119.540.000           29.885.000
41 Thiết bị đo rung động Extech 407860 2013 1 26.000.000            2.600.000           23.400.000
42 Thiết bị đo tốc độ động cơ Lutron DT2236 2013 1 7.000.000               700.000             6.300.000
43 Thiết bị ngâm tẩm áp lực chân không 2006 1 40.000.000          32.000.000             8.000.000
44 Thiết bị quay Camera EVI 2007 1 28.851.579          28.851.579                         -  
45 Thước kẹp điện tử Mitutoyo 2013 1 36.000.000            3.600.000           32.400.000
46 Tủ sấy - Memmert UFB 400 2008 1 28.230.000          16.938.000           11.292.000
47 Tủ sấy Memmert Đức  2005 1 21.500.000          19.350.000             2.150.000
48 Tủ sấy Model UFB 400 memmert Đức 2010 1 23.750.000          11.875.000           11.875.000
49 Tỷ trọng kế - Anh 2006 1 74.713.000          59.770.400           14.942.600
50 Máy gia công vật liệu CNC  2014 1 121.000.000                        -           121.000.000
51 Máy xác định nhiệt độ nóng chảy vật liệu SMP10 2014 1 29.700.000                        -             29.700.000
55 Bơm hút chân không N022 AN.18 2011 1 80.000.000          24.000.000           56.000.000
56 Cân kỹ thuật model TX4202L hãng Shimadzu Nhật 2012 1 16.000.000            6.400.000             9.600.000
57 Máy cắt góc đa năng LS1030 hãng Makita 2012 1 12.500.000            3.125.000             9.375.000
58 Máy đo hệ số dẫn nhiệt  NL03 2012 1 10.500.000            2.100.000             8.400.000
59 Máy tạo bột gỗ - BG 03 2010 1 77.000.000          38.500.000           38.500.000
B Máy và thiết bị đồ dùng văn phòng          
1 Máy tính để bàn FPT Elead T21i 2014 1 8.602.000                        -               8.602.000
2 Máy PC Pen IV  2007 21 205.898.580        205.898.580                         -  
3 Máy vi tính để bàn CMS OLIMPIA 2008 1 10.439.759          10.439.759                         -  
4 Máy vi tính HP Compag  2007 1 10.294.929          10.294.929                         -  
5 Máy in laser A4 HP 2035 2010 1 7.972.000            3.188.800             4.783.200
6 Máy điều hoà nhiệt độ LG-JC12 2007 4 30.200.000          26.576.000             3.624.000
7 Máy Điều hoà nhiệt độ SC12T 2007 6 41.475.552          34.839.462             6.636.090
8 Ổn áp Standa ST 15000-15KVA (90V-250V) 2009 1 9.300.000            4.650.000             4.650.000
9 Micro Shure  PG-58 2007 1 9.215.492            9.215.492                         -  
10 Webcam 2007 1 5.848.293            5.848.293                         -  
11 Phần mềm cơ sở dữ liệu  2006 1 249.184.136        249.184.136                         -  
12 Phần mềm xử lý CN CBLS  2007 1 77.500.000          54.250.000           23.250.000
13 Phần mềm thiết kế kỹ thuật CBLS 2007 1 122.200.000          85.540.000           36.660.000
14 Phần mềm thiết kế sản phẩm 2007 1 61.500.000          43.050.000           18.450.000
15 Phần mềm thiết lập BD  2007 1 76.500.000          53.550.000           22.950.000
16 Phần mềm tra cứu gỗ  2007 1 77.500.000          54.250.000           23.250.000
17 Sách tài liệu DA mức B 169 quyển 2006 1 310.456.390        310.456.390                         -  
18 40 Ghế sinh viên 2007 1 7.700.000            6.776.000                924.000
19 5 Tủ đựng đồ 2005 1 13.250.000          13.250.000                         -  
20 Bàn để PC cho 2 sinh viên 2007 1 10.615.000            9.341.200             1.273.800
21 Bàn máy cắt tiêu bản hiển vi 2005 1 9.350.000            9.350.000                         -  
22 Hệ thống 03 Tủ kính gỗ lim 2,2x2m 52 1995 1 8.400.000            8.400.000                         -  
23 Hệ thống 03 tủ tiêu bản gỗ thô đại mẫu nhỏ 51 1995 1 8.400.000            8.400.000                         -  
24 2 Tủ tiêu bản gỗ thô đại mẫu to 50 1995 1 5.600.000            5.600.000                         -  
25 Tủ đựng mẫu gỗ theo họ 2005 1 8.800.000            8.800.000                         -  
26 Tủ đựng mẫu gỗ theo họ 2005 1 8.800.000            8.800.000                         -  
27 Tủ đựng tiêu bản gỗ hiển vi 53 1995 1 5.600.000            5.600.000                         -  
28 Bàn thí nghiệm cắt gọt  gỗ 2009 1 165.900.000          82.950.000           82.950.000
29 Bàn thí nghiệm hoá bảo quản gỗ 2005 1 33.000.000          33.000.000                         -  
30 Bàn thực hành cấu tạo gỗ 2005 1 19.800.000          19.800.000                         -  
31 Hệ thống Đồ gỗ Dự án mức B 2006 1 82.660.000          82.660.000                         -  
32 Giá trưng bày  2005 1 10.874.000          10.874.000                         -  
IV MÁY THIẾT BỊ TẠI XƯỞNG THỰC HÀNH      
A Máy và thiết bị từ kinh phí thường xuyên          
1 Máy băm dăm BX 444 TQ, 94231 31.5 Kw 1998 1 487.500.000        487.500.000                         -  
2 Máy Cắt Cạnh ván Nhân tạo 1224, 12Kw 2003 1 131.250.000        131.250.000                         -  
3 Máy cưa đĩa mi ni Liên xô 1991 2 5.200.000            5.200.000                         -  
4 Máy đánh nhẵn nhỏ Đài Loan, 4 HP 2000 1 11.536.000          11.536.000                         -  
6 Máy sấy dăm DP-300 VN (sấy gas) 19 Kw 2001 1 368.000.000        368.000.000                         -  
7 Máy cưa vòng nằm CD3 11.5 Kw VN 2000 1       22.575.000          22.575.000                         -  
9 Máy mài đa năng Đài Loan SA 200 1HP 1996 1 33.438.000          33.438.000                         -  
10 Máy gỗ thí nghiệm (TQ) 400Tấn 1996 1 448.407.000        448.407.000                         -  
11 Máy nghiền dăm BX 349 TQ, 30 Kw 1998 1 177.450.000        177.450.000                         -  
12 Cân kĩ thuật điện tử Jadever-3015 2001 1 5.978.000            5.978.000                         -  
13 Máy đánh nhám VNT BKM 52RK, 42 Kw (ĐL) 2002 1 366.450.000        366.450.000                         -  
14 HệT nén khí BK19-270 (Máy nén khí FINI) 2003 1 30.558.000          30.558.000                         -  
15 Máy PLdăm gỗ BF-14200 TQ 1,5Kw  1997 1 59.006.000          59.006.000                         -  
16 Máy hút bụi di động loại  nhỏ Trung Quốc. 2009 3 21.000.000          10.500.000           10.500.000
17 Máy hút bụi di động loại  to Trung Quốc. 2009 1 19.000.000            9.500.000             9.500.000
B Máy và thiết bị Dự án mức B                                 -  
1 Lò sấy gỗ tự động (Italia) 2006 1 514.686.000        411.748.800         102.937.200
2 Máy sấy tia cực tím (Đài Loan) 2006 1 431.673.000        345.338.400           86.334.600
3 Máy gia công gỗ liên hợp (Italia) 2006 1 132.822.000        106.257.600           26.564.400
4 Máy dán phủ 3 chiều (Đài  Loan) 2006 1 979.565.000        783.652.000         195.913.000
5 Máy sấy dăm kiểu trống cỡ nhỏ (Viện NN) Việt Nam 2006 1 166.028.000        132.822.400           33.205.600
6 Buồng phun sơn (Việt Nam) 2006 1 166.028.000        132.822.400           33.205.600
7 Máy cưa vòng lượn (Đài Loan) 2006 1 83.014.000          66.411.200           16.602.800
8 Máy mài lưỡi dao phẳng KG-900 (ĐL) 2006 1 80.000.000          64.000.000           16.000.000
9 Máy mài lưỡi cưa vòng BS - 8SH (ĐL) 2006 1 59.100.000          47.280.000           11.820.000
10 HT hàn hơi hàn nối lưỡi cưa vòng (ĐL) 2006 1 81.100.000          64.880.000           16.220.000
11 Máy mài lưỡi cưa đĩa CS-180 (ĐL) 2006 1 48.800.000          39.040.000             9.760.000
12 Máy trộn keo cỡ nhỏ (Italia) 2006 1 365.261.000        292.208.800           73.052.200
C Máy và thiết bị Đề tài KC - 07          
1 Máy cưa đĩa cắt ngang 2.2 Kw 2002 1                             -  
2 Máy bào 2 mặt 9.5 Kw 2002 1                             -  
3 Máy phay mộng ngón 8.5 Kw 2002 1                             -  
4 Máy ghép dọc 2 Kw 2002 1                             -  
5 Máy bào 4 mặt 15.1 Kw 2002 1                             -  
6 Máy tráng keo 2 Kw 2002 1                             -  
7 Máy ghép ngang 2 Kw 2002 1                             -  
D Máy và thiết bị Đề tài KHCN khác          
1 Máy ngâm tẩm áp lực (ĐT Trọng điểm cấp Bộ) 2001 1                             -  
2 Nồi hơi (Đề tài Trọng điểm cấp Bộ) 2001 1                             -  
3 Khuôn ép định hình (Đề tài Trọng điểm cấp Bộ) 2008 1 25.000.000          25.000.000                         -  
4 Máy lạng gỗ X-2000 Shinko (ĐT KHCN cấp Bộ) 2008 1 63.000.000          63.000.000                         -  
5 Máy tráng keo rulo HN 1200 (ĐT KHCN cấp Bộ) 2009 1 95.000.000          95.000.000                         -  
E Máy văn phòng, đồ dùng, dụng cụ                                 -  
1 Máy in Canon 1120 2007 1 5.128.200            5.128.200                         -  
2 Máy in HP 2035 2010 1 7.972.000            3.188.800             4.783.200
3 Máy vi tính để bàn CMS OLIMPIA 2008 1 10.439.759          10.439.759                         -  
4 Máy tính thương hiệu Việt Nam 2009 1 8.000.000            5.000.000             3.000.000
5 Máy tính để bàn FPT Elead T15 2010 1 8.518.000            4.259.000             4.259.000
6 Máy tính xách tay HP Probook 4410s 2009 1 20.736.000          12.960.000             7.776.000
7 Máy điều hòa nhiệt độ SC12T 2007 1 6.912.592            6.912.592                         -  
V Thiết bị máy tại Văn phòng, Bộ môn          
A Phòng tổng hợp          
2 Máy chiếu SONY VPL - DX11 2010 1 28.220.000          11.288.000           16.932.000
3 Máy in khổ A4 HP P400 M401N 2013 1 9.389.000            1.877.800             7.511.200
4 Máy chiếu Infocus IN 224 2014 1 11.347.000             11.347.000
5 Máy tính để bàn FPT Elead T21i 2014 1 8.602.000                        -               8.602.000
B Bộ môn Khoa học gỗ          
1 Máy in Laser A4 HP2035 2010 1 7.972.000            3.188.800             4.783.200
2 Máy vi tính để bàn CMS OLIMPIA 2008 1 10.439.759          10.439.759                         -  
3 Máy tính để bàn FPT Elead T37ES 2012 1 11.600.000            4.640.000             6.960.000
C Bộ môn máy và tự động hóa          
1 Máy vi tính CMS OLIMPIA  2008 1 10.439.759          10.439.759                         -  
2 Máy tính để bàn  FPT Elead T37ES 2012 1 11.600.000            4.640.000             6.960.000
3 Máy in HP2035n  2010 1 7.972.000            3.188.800             4.783.200
D Bộ môn công nghệ chế biến gỗ          
1 Máy tính để bàn FPT Elead T37ES 2012 1 11.600.000            4.640.000             6.960.000
2 Máy in HP Laser Jest P2035 2010 1 7.972.000               7.972.000
  Cộng     16.663.058.111   11.801.195.235      2.347.941.376

Chia sẻ