Cơ sở dữ liệu về cấu tạo thô đại của một số loại gỗ phổ biến tại Việt Nam 10 tháng 3, 2014

Ở Việt Nam có tổng số 4544 loài cây bao gồm các loài cây như lấy gỗ, cây làm thuốc, làm cảnh và cây thân thảo …Riêng các loài cây vừa lấy gỗ vừa làm thuốc hoặc vừa lấy gỗ vừa làm cảnh hoặc ngoài...

Đọc tiếp
Nghiên cứu ứng dụng công nghệ uốn gỗ tạo chi tiết cong công năng và mỹ nghệ sản xuất đồ mộc quy mô vừa nhỏ 7 tháng 12, 2013

Sáng ngày 1/12/2012 tại công ty TNHH Cường Hiên xã Bình Phú, huyện Thạch Thất, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội đã tổ chức Hội nghị chuyển giao Công nghệ uốn gỗ tự nhiên cho huyện Thạch thất. Đây là...

Đọc tiếp