Ngành Công nghệ vật liệu

7 tháng 4, 2017

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

(Ban hành theo Quyết định số ……/ĐHLN-ĐT ngày…. tháng…. năm 2013 của Hiệu trưởng trường Đại học Lâm nghiệp)

 

Tên chương trình: Chương trình giáo dục đại học ngành Công nghệ vật liệu

Trình độ đào tạo: Đại học

Ngành đào tạo: Tiếng Việt: Công nghệ vật liệu 

                              Tiếng Anh:  Materials Technology

Mó ngành: 52515402

Loại hình đào tạo: Chính quy

 

1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Kiến thức          

            Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản, cơ sở  ngành và chuyên ngành  của các nhóm vật liệu: vật liệu gỗ, polyme và compozit, bột giấy và giấy; vật liệu xây dựng ceramic, để sau khi tốt nghiệp có đủ trình độ năng lực hoàn thành nhiệm vô chuyên môn được giao có hiệu quả chất lượng.

            Kỹ sư ngành Công nghệ vật liệu được đào tạo theo mô hình ngành rộng, có hiểu biết sâu về cấu trúc, tính chất cũng như công nghệ chế tạo, gia công và ứng dụng vật liệu gỗ, polyme và compozit, giấy và bột giấy, vật liệu ceramic. Có  kiến thức, kỹ năng và khả năng ứng dụng các kiến thức kỹ thuật công nghệ cần thiết để thực hiện tốt công việc của người kỹ sư trong việc vận hành các quy trình sản xuất vật liệu, lựa chọn vật liệu để chế tạo sản phẩm, quản lý và kiểm tra chất lượng và phát triển sản phẩm, sử dụng các thiết bị trong lĩnh vực công nghệ vật liệu

1.2. Kỹ năng

       - Có khả năng kiểm tra, đánh giá chất lượng của các loại vật liệu:vật liệu gỗ, bột giấy và giấy, polyme và compozit, vật liệu xây dựng;

      - Thiết lập và tổ chức thực hiện các loại hình công nghệ, chế tạo, gia công các loại vật liệu: vật liệu gỗ, polyme và compozit, vật liệu xây dựng,  sản xuất bột giấy, giấy;

       - Lựa chọn các loại vật liệu  gỗ, polyme và compozit, vật liệu xây dựng phự hợp với lĩnh vực sử dụng;

       - Tổ chức thực hiện các quá trình gia công vật liệu để sản xuất các sản phẩm;

       - Sử dụng hiệu quả, cải tiến các máy, thiết bị gia công  sản xuất vật liệu;

       - Tổ chức, chỉ đạo, quản lý các hoạt động sản xuất tại các cơ sở sản xuất vật liệu

       - Tổ chức hoạt động nghiên cứu và chuyển giao công nghệ về vật liệu;

      - Kỹ năng chuyên nghiệp và phẩm chất cá nhân cần thiết để thành công trong nghề nghiệp:

         + Lập luận phân tích và giải quyết vấn đề kỹ thuật, tư duy hệ thống và tư duy phê bình;

        + Khả năng thử nghiệm, nghiên cứu và khám phá tri thức;

        + Năng động, sáng tạo và nghiêm túc có đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp;

         + Kỹ năng tổ chức, lónh đạo và làm việc theo nhóm (đa ngành); giao tiếp hiệu quả thông qua viết, thuyết trình, thảo luận, đàm phán, làm chủ tình huống;

       - Sử dụng tiếng Anh hiệu quả trong công việc.

1.3. Thái độ

         Trang bị cho sinh viên có được đạo đức tư cách tốt, có ý thức trách nhiệm đối với cộng đồng với công việc, có ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp;

1.4.  Vị trí làm việc

Sau khi tốt nghiệp, kỹ sư ngành công nghệ vật liệu có thể:

            -  Làm các công việc  kỹ thuật công nghiệp, quản lý chất lượng, chỉ đạo sản xuất..., tại các đơn vị sản xuất vật liệu gỗ, polyme  compozit, giấy và bột giấy, vật liệu xây dựng;

            - Tư vấn, chuyển giao công nghệ tại các cơ quan, nhà máy thuộc lĩnh vực công nghệ gỗ, giấy và bột giấy, polyme và compozit, vật liệu xây dựng;

            - Làm việc ở các  cơ quan quản lý, các công ty, quản lý dự án, đơn vị kinh doanh, xuất nhập khẩucó liên quan đến vật liệu;

            - Giảng  dạy các môn  thuộc ngành  công nghệ vật liệu các trường Đại học, Cao đẳng, các trường dạy nghề;

            - Nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực vật liệu ở các Viện nghiên cứu, các cơ quan nghiên cứu của các Bộ, Ngành, các trường đại học và cao đẳng.

2. Thời gian đào tạo: 4 năm

3. Khối lượng kiến thức toàn khóa: 132 tín chỉ

4. Đối tượng tuyển sinh                                                                                               

- Học sinh tốt nghiệp phổ thông trung học có đủ điều kiện theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Xét tuyển theo tổ hợp: A00, D07, D01, A16 và xét học bạ.

5. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp

Được tổ chức theo học chế tín chỉ và thực hiện theo quy chế 43 về đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ. Sinh viên tích luỷ đủ số tín chỉ theo quy định của ngành học là 132 và thoả mãn các điều kiện khác theo quy chế hiện hành sẽ được cấp bằng tốt nghiệp.

6. Thang điểm

Thang điểm 10 được dùng để đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần lấy tròn đến một chữ số thập phân.

 


Chia sẻ