Phát triển ngành công nghiệp chế biến gỗ và lâm sản bền vững 10 tháng 3, 2019

Mục tiêu cho ngành chế biến gỗ và lâm sản xuất khẩu đến năm 2019 đạt 11 tỷ USD; năm 2020 đạt 12 đến 13 tỷ USD; đến năm 2025 phấn đấu đạt 18 đến 20 tỷ USD...

Đọc tiếp
Hiển thị 1 - 10 of 119 kết quả.
của 12