Tổ chức bảo vệ khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên K63CBLS

11 tháng 6, 2022
Thực hiện Quyết định số 1172/QĐ-ĐHLN-ĐT ngày 01/6/2022 của Hiệu trưởng về việc thành lập Hội đồng đánh giá KLTN Đại học ngành Công nghệ CBLS – Hệ chính quy năm 2022

 

     Thực hiện Quyết định số 1172/QĐ-ĐHLN-ĐT ngày 01/6/2022 của Hiệu trưởng về việc thành lập Hội đồng đánh giá KLTN Đại học ngành Công nghệ CBLS – Hệ chính quy năm 2022; ngày 10/6/2022, Viện Công nghiệp gỗ và Nội thất đã tổ chức cho sinh viên K63CBLS bảo vệ KLTN của mình.

     Hội đồng bảo vệ KLTN ngành CNCBLS năm 2022 được chia làm 2 Hội đồng nhỏ, đánh giá 13 khóa luận tốt nghiệp của 13 sinh viên.

     Các đề tài khoá luận tốt nghiệp năm nay được sinh viên lựa chọn tương đối đa dạng: Từ những nghiên cứu cơ bản về nguyên liệu và định hướng sử dụng cho đến các nghiên cứu ứng dụng về việc sử dụng về keo dán, chất phủ, biến tính gỗ; nghiên cứu đánh giá, xây dựng quy trình sản xuất, quy trình công nghệ; điều tra, khảo sát, đánh giá chất lượng và tiêu hao nguyên liệu; thiết kế sản phẩm mộc nội thất, bóc tách, tính toán giá thành sản phẩm mộc.

     Tại các Hội đồng bảo vệ, sinh viên khá tự tin khi trình bày tóm tắt những kết quả thực hiện trong đề tài của mình. Mặc dù còn một số hạn chế nhưng tất cả các đề tài đã thực hiện được mục tiêu nghiên cứu đã đề ra. Kết quả 100% khóa luận tốt nghiệp của các em sinh viên đạt điểm khá, giỏi.

     Đợt bảo vệ Khoá luận tốt nghiệp cho sinh viên Viện Công nghiệp gỗ và Nội thất năm 2022 được tiến hành trong không khí trang trọng, cởi mở, đúng quy định và nghiêm túc.

Một số hình ảnh trong ngày bảo vệ khoá luận tốt nghiệp

Chủ tịch các Hội đồng phổ biến nội quy và động viên sinh viên

Sinh viên bảo vệ

Hội đồng làm việc

 

Tác giả: PTH

 

 


Chia sẻ