Danh mục đào tạo trình độ sơ cấp nghề được cấp phép của Viện Công nghiệp gỗ

11 tháng 4, 2017

DANH MỤC ĐÀO TẠO NGẮN HẠN CỦA VIỆN CÔNG NGHIỆP GỖ

1. Đào tạo nghề theo danh mục đăng ký

Căn cứ vào giấy chứng nhận số 39/2015/CNĐKHĐ – TCDN ngày 30/6/2015 của Tổng Cục trưởng Tổng Cục Dạy nghề về việc đăng ký hoạt động dạy nghề. Viện Công nghiệp gỗ là đơn vị chuyên môn được giao thực hiện nhiệm vụ đào tạo nghề theo danh mục cụ thể sau đây:

TT

Nghề đào tạo

Quy mô tuyển sinh/năm

Trình độ đào tạo

1

Phòng chống và diệt trừ mối cho công trình xây dựng

60

Sơ cấp nghề

2

Kỹ thuật sản xuất đồ mộc

60

Sơ cấp nghề

3

Kỹ thuật sấy gỗ

60

Sơ cấp nghề

4

Giám sát thi công công trình gỗ

60

Sơ cấp nghề

 

2. Đào tạo ngắn hạn theo yêu cầu của doanh nghiệp

            - Đào tạo ngắn hạn cán bộ kỹ thuật cho doanh nghiệp

            - Đào tạo ngắn hạn cán bộ quản lý sản xuất cho doanh nghiệp

3. Tổ chức các khoá tập huấn, chuyển giao công nghệ.


Chia sẻ