Chuẩn đầu ra với ngành Công nghệ CBLS (CN gỗ và QL sản xuất)

14 tháng 2, 2019

 

CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN LÂM SẢN

 

 

I. Giới thiệu chương trình

1. Giới thiệu chung

- Tên ngành đào tạo:

Tiếng Việt: Công nghệ Chế biến Lâm sản(Công nghệ gỗ và Quản lý sản xuất)

Tiếng Anh: Wood Technology

- Trình độ đào tạo: Đại học

- Thời gian đào tạo: 4 năm

- Đối tượng sinh viên: Người đã tốt nghiệp Trung học phổ thông, có đủ điều kiện theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Lâm nghiệp.

2. Mục tiêu của chương trình

            Đào tạo kỹ sư có kiến thức khoa học, kỹ thuật, công nghệ, quản lý sản xuất và các kỹ năng cần thiết thuộc lĩnh vực Chế biến gỗ và lâm sản, có đủ đức, đủ tài để phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

II. Chuẩn đầu ra của chương trình

1. Về kiến thức

1.1. Kiến thức cơ bản

- Hiểu biết cơ bản chủ nghĩa Mác – Lênin; đường lối, chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh;

- Có kiến thức về giáo dục thể chất và quốc phòng đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên để đáp ứng yêu cầu tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp.

- Có kiến thức cơ bản về tiếng Anh trình độ B1 và tương đương

- Có kiến thức cơ bản về máy tính, các phần mềm văn phòng và các phần mềm chuyên dụng khác.

- Có kiến thức cơ sở ngành gồm: Hình học họa hình và vẽ kỹ thuật, kỹ thuật điện và điện tử, nguyên lý máy, khoa học gỗ, nguyên lý cắt vật liệu gỗ,…

1.2. Kiến thức chuyên môn

Có kiến thức về:

- Công nghệ xẻ, sấy và bảo quản gỗ

- Máy và thiết bị chế biến gỗ, tự động hoá trong chế biến gỗ

- Công nghệ sản xuất vật liệu gỗ

- Thiết kế, chế tạo và sản xuất đồ gỗ

- Công nghệ sản xuất bột giấy và giấy

- Tổ chức và quản lý sản xuất chế biến gỗ

2. Về kỹ năng

2.1. Kỹ năng cứng:

- Kiểm tra, đánh giá chất lượng gỗ, vật liệu gỗ và sản phẩm gỗ;

- Nhận biết gỗ và tư vấn sử dụng hiệu quả gỗ;

- Sử dụng hiệu quả, cải tiến máy, thiết bị chế biến gỗ và các dây chuyền tự động hóa trong các nhà máy chế biến gỗ;

- Thành thạo vẽ kỹ thuật, thiết kế đồ họa trên máy vi tính;

- Thiết kế đồ gỗ và nội thất đáp ứng tốt công năng theo nguyên tắc sáng tạo nghệ thuật; thành thạo bóc tách sản phẩm gỗ;

- Tổ chức, chỉ đạo, quản lý các hoạt động sản xuất tại các nhà máy chế biến gỗ; giám sát, thi công các công trình gỗ;

- Tổ chức hoạt động nghiên cứu và chuyển giao công nghệ về chế biến gỗ.

- Kinh doanh và phát triển thị trường về gỗ, vật liệu gỗ và sản phẩm gỗ.

2.2. Kỹ năng mềm

- Có khả năng giao tiếp và làm việc bằng tiếng Anh với trình độ B1 và tương đương;

- Sử dụng thành thạo các công cụ tin học trong hoạt động chuyên môn và xã hội;

- Có kỹ năng giao tiếp xã hội và làm việc nhóm.

3. Về thái độ

3.1. Phẩm chất đạo đức, ý thức nghề nghiệp, trách nhiệm công dân

- Có phẩm chất đạo đức tốt, có lối sống lành mạnh;

- Yêu nghề, trung thực và có ý thức tổ chức kỷ luật cao trong công việc;

- Chấp hành nghiêm túc pháp luật của Nhà nước và các quy định của các tổ chức làm việc.

3.2. Trách nhiệm, đạo đức, tác phong nghề nghiệp, thái độ phục vụ

- Có tinh thần tự giác, trách nhiệm với công việc, tập thể, bản thân và cộng đồng;

- Có tác phong công nghiệp và thái độ làm việc nghiêm túc;

- Có tinh thần phục vụ cộng đồng, tinh thần hội nhập và hợp tác quốc tế.

3.3. Khả năng cập nhật kiến thức, sáng tạo trong công việc

- Có ý thức tự học, rèn luyện và cập nhật kiến thức;

- Có ý thức tư duy sáng tạo.

4. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp

- Công chức tại các sở, ban ngành: Sở NN&PTNT, KHCN, Sở TNMT, Sở Công thương…;

- Giảng viên các trường đại học, cán bộ nghiên cứu tại các Phòng thí nghiệm và Viện nghiên cứu;

- Cán bộ kinh doanh, xuất nhập khẩu gỗ, vật liệu gỗ và sản phẩm gỗ;

- Cán bộ tổ chức, quản lý sản xuất vàquản lý chất lượng tại các nhà máy sản xuất vật liệu gỗ, sản phẩm gỗ;

- Kỹ sư thiết kế kỹ thuật tại các công ty thiết kế đồ gỗ và trang trí nội thất;

- Kỹ sư giám sát vàtổ chức thi công công trình gỗ;

- Cán bộ kỹ thuật bảo tồn và phục chế di sản văn hoá bằng gỗ.

5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

            - Đủ điều kiện theo học chương trình thạc sĩ, tiến sĩ chuyên ngành đúng, gần và phù hợp với chuyên ngành đào tạo tại Việt nam và nước ngoài.

- Có khả năng theo học văn bằng hai các ngành đào tạo khác.       

6. Các chương trình, tài liệu, chuẩn quốc tế mà nhà trường tham khảo

            - Đại học UBC, Canada, lâm nghiệp Nam kinh Trung Quốc

 


Chia sẻ