Thông báo mở lớp đào tạo ngắn hạn trực tiếp tại doanh nghiệp

6 tháng 5, 2021
Thực hiện kế hoạch trong nhiệm vụ hỗ trợ đào tạo cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2021, Viện Công nghiệp gỗ và Nội thất xin gửi tới các cá nhân, tổ chức, doạnh nghiệp thông báo mở lớp của Trường Đại học Lâm nghiệp


Chia sẻ