Giới thiệu ngành Công nghệ vật liệu

3 tháng 6, 2019

 

   Ngành Công nghệ Vật liệu của Viện Công nghiệp gỗ, Trường Đại học Lâm nghiệp là một ngành đào tạo kỹ sư có trình độ chuyên môn về công nghệ sản xuất, lựa chọn, sử dụng hợp lý và kiểm soát chất lượng vật liệu mới, bao gồm các loại vật liệu: Giấy, Polyme Compozit, Vật liệu gỗ, Vật liệu trang trí nội thất từ gỗ, và các loại vật liệu có nguồn gốc tự nhiên,… 

   Thời gian đào tạo: 04 năm

   Đối tượng dự tuyển: Học sinh tốt nghiệp phổ thông trung học có đủ điều kiện theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển theo các tổ hợp A00, D07, D01, A16, Học bạ Trung học phổ thông.

   Chỉ tiêu tuyển sinh: 50

1. Vị trí việc làm của Kỹ sư ngành Công nghệ vật liệu

- Tư vấn giám sát, quản lý, kiểm soát chất lượng vật liệu và thi công các dự án liên quan đến sử dụng vật liệu;

- Cán bộ kỹ thuật tại các nhà máy sản xuất vật liệu như: Giấy, Polyme Compozit, Vật liệu gỗ (Gỗ công nghiệp), Vật liệu trang trí nội thất từ gỗ, và các loại vật liệu có nguồn gốc tự nhiên,…

- Cán bộ giảng dạy và nghiên cứu tại các trường đại học và viện nghiên cứu về vật liệu;

- Cán bộ công tác tại các cơ quan quản lý nhà nước;

- Cán bộ làm việc tại các đơn vị kinh doanh, xuất nhập khẩu có liên quan đến vật liệu.

2. Chuẩn đầu ra của ngành Công nghệ vật liệu

- Có đầy đủ kiến thức về công nghệ sản xuất, kiểm soát chất lượng và tư vấn sử dụng vật liệu như: Giấy, Polyme Compozit, Vật liệu gỗ (Gỗ công nghiệp), Vật liệu trang trí nội thất từ gỗ, và các loại vật liệu có nguồn gốc tự nhiên,…

- Có các kỹ năng:

+ Kỹ năng kiểm tra, đánh giá chất lượng của các loại vật liệu như: Giấy, Polyme Compozit, Vật liệu gỗ (Gỗ công nghiệp), Vật liệu trang trí nội thất từ gỗ, và các loại vật liệu có nguồn gốc tự nhiên,…

+ Thiết lập và tổ chức thực hiện các loại hình công nghệ, chế tạo, gia công các loại vật liệu như: Giấy, Polyme Compozit, Vật liệu gỗ (Gỗ công nghiệp), Vật liệu trang trí nội thất từ gỗ, và các loại vật liệu có nguồn gốc tự nhiên,…

+ Tư vấn, lựa chọn sử dụng vật liệu như: Giấy, Polyme Compozit, Vật liệu gỗ (Gỗ công nghiệp), Vật liệu trang trí nội thất từ gỗ, và các loại vật liệu có nguồn gốc tự nhiên,…

+ Tổ chức, chỉ đạo, quản lý các hoạt động sản xuất tại các cơ sở sản xuất vật liệu.

+ Sử dụng hiệu quả, cải tiến các máy, thiết bị gia công  sản xuất vật liệu

+ Có khả năng thử nghiệm, nghiên cứu chế tạo vật liệu mới.

3. Một số sản phẩm của ngành Công nghệ vật liệu Viện Công nghiệp gỗ

Vật liệu gỗ và trang trí nội thất

 

Vật liệu Polyme compozit

Giấy

Nguồn: WIC


Chia sẻ

Tin nổi bật