Phòng Tổng hợp

10 tháng 11, 2016

PHÒNG TỔNG HỢP

 

1. Chức năng, nhiệm vụ chính

Phòng Tổng hợp có chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu, giúp việc cho Lãnh đạo Viện Công nghiệp gỗ triển khai các công việc theo nhiệm vụ được Trường ĐHLN, Bộ Nông nghiệp và PTNT giao: Công tác hành chính, tổ chức cán bộ, tài chính - kế toán, quản lý đầu tư và xây dựng, quản lý về đào tạo và nghiên cứu khoa học, công tác học sinh, sinh viên.

2. Danh sách cán bộ

TT

Họ và tên

Chức vụ

Chức danh

Sỗ điện thoại

Email

1

Bùi Đình Toàn

Trưởng phòng

KSHDTH

0915414189

toancnr@gmail.com

2

Nguyễn Anh Tuấn

Phụ trách KT

Kế toán viên

0915666176

tuancnr@gmail.com

3

Nguyễn Trung Hiếu

KTV

 0973633345

nguyentrunghieuvfu@gmail.com

4

Mạc Thị Thu Huyền

Kế toán viên

0985122682 

 thuhuyen6887@gmail.com

5

Đào Thanh Nga

Kế toán viên

0982350988

daothanhngahado@gmail.com

 

3. Ảnh cán bộ viên chức Phòng Tổng hợp và của tập thể Viện Công nghiệp gỗ

 

Tác giả: P.TH

Nguồn: WIC

 


Chia sẻ