Thông báo về việc đăng ký khoá luận tốt nghiệp cho K62

2 tháng 11, 2020
Thực hiện kế hoạch của Nhà trường về triển khai KLTN cho sinh viên K62, Viện Công nghiệp gỗ và Nội thất đã lập kế hoạch chi tiết và gửi tới các lớp K62CBLS và K62TKNT thông báo đăng ký làm Khoá luận...

 

 

1. Đơn đăng ký KLTN

2. Danh sách giáo viên và chuyên môn hướng dẫn KLTN

3. Đề cương khái quát

4. Giấy xác nhận thực tập của cơ sở 

 

 


Chia sẻ