Thông báo về việc tổ chức Đại hội lớp năm học 2020-2021

26 tháng 8, 2020

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Đại hội lớp sinh viên, năm học 2020-2021

 

     Thực hiện kế hoạch công tác sinh viên năm học 2020-2021, Phòng Tổng hợp Viện Công nghiệp gỗ và Nội thất gửi tới các lớp sinh viên Công văn của Nhà trường về việc tổ chức Đại hội lớp sinh viên, năm học 2020-2021.

     Kế hoạch cụ thể như sau:

     - Thời gian triển khai: Trong khoảng từ ngày 25/8/2020 đến 25/9/2020.

     - Các lớp thực hiện: K62, K63, K64 CBLS và TKNT. 

    Quy định, nội dung chi tiết về tổ chức Đại hội lớp xem trong Công văn gửi kèm dưới đây:

     CV về tổ chức đại hội lớp năm học 2020-2021


Chia sẻ