Thông báo về việc tổng kết và xét khen thưởng toàn khoá cho sinh viên K61

9 tháng 7, 2020

THÔNG BÁO

Về việc tổng kết và xét khen thưởng toàn khoá học cho sinh viên K61

 

     Thực hiện kế hoạch đào tạo của Nhà trường trong năm học 2019-2020, Viện Công nghiệp gỗ và Nội thất gửi tới cố vấn học tập, lớp trưởng các lớp sinh viên K61CBLS, K61TKNT Công văn của nhà trường về việc tổng kết, xét khen thưởng toàn khoá học cho sinh viên K61 (Hệ 4 năm).

      Chi tiết kế hoạch thực hiện xem trong file kèm theo dưới đây:

     Công văn về tổng kết và xét khen thưởng toàn khoá học cho SV K61


Chia sẻ