Thông báo về kế hoạch bảo vệ Khoá luận tốt nghiệp đợt 2

9 tháng 7, 2020

 

THÔNG BÁO

Về kế hoạch bảo vệ khoá luận tốt nghiệp cho sinh viên K61 (Đợt 2)

 

     Thực hiện kế hoạch đào tạo của Nhà trường và kế hoạch tổ chức bảo vệ khoá luận tốt nghiệp cho K61CBLS, K61TKNT. Do quá trình thực tập tốt nghiệp và làm luận văn KLTN của sinh viên diễn ra trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, phòng chống dịch bệnh Covid-19 nên một số sinh viên không thể hoàn thành đúng kế hoạch. Để tạo điều kiện cho sinh viên hoàn thành KLTN của mình mốt cách tốt nhất, Nhà trường đã có thông báo điều chỉnh kế hoạch học tập học kỳ 2, năm học 2019-2020 và thống nhất cho sinh viên bảo vệ làm hai đợt. Thực hiện thông báo này, Viện Công nghiệp gỗ và Nội thất đã lập kế hoạch tổ chức cho sinh viên bảo vệ làm hai đợt. Đợt 1 tổ chức vào ngày 13-14/5; đợt 2 và ngày 10/7/2020. Kế hoạch bảo vệ đợt 2 cụ thể như sau:

   1. Thời gian bảo vệ: Ngày 10/7/2020

   2. Địa điểm: Tiểu ban CBLS tại phòng học 303-T8; Tiểu ban TKNT tại văn phòng Viện -T8

   3. Số sinh viên đủ điều kiện bảo vệ:

     - Ngành CNCBLS: 02

     - Ngành TKNT: 04

     Vậy thông báo để sinh viên biết và thực hiện.

     Danh sách HĐ và thứ tự bảo vệ như file kèm theo dưới đây

PTH-Viện CNG&NT

 


Chia sẻ