Thông báo về việc đăng ký Nghiên cứu Khoa học sinh viên năm học 2019-2020

30 tháng 7, 2019

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký nghiên cứu Khoa học sinh viên, năm học 2019 - 2020

Viện Công nghiệp gỗ xin gửi tới các thầy cô giáo, các em sinh viên thông báo của nhà trường về việc đăng ký nghiên cứu Khoa học sinh viên năm học 2019 - 2020. Cụ thể:

- Đối tượng đăng ký: Sinh viên K62, K63 ngành CNCBLS và TKNT

- Số lượng sinh viên/nhóm: Không vượt quá 5 người

- Số lượng nhóm NCKH: Không hạn chế

- Kinh phí hỗ trợ: Theo QCCTNB (1.200.000 đ/01 chuyên đề)

- Thời hạn nộp đăng ký cho Viện:

     + Đợt 1: Trước 30/6/2019

     + Đợt 2: trước 30/8/2019

Thông tin chi tiết của Thông báo cùng các mẫu (Đăng ký, đề cương, báo cáo) xem trong các file kèm theo dưới đây:

   1. Thông báo về đăng ký NCKH sinh viên năm học 2019-2020

   2. Mẫu đăng ký chuyên đề NCKH sinh viên

   3. Mẫu đề cương chuyên đề NCKH sinh viên

   4. Mẫu báo cáo tóm tắt chuyên đề NCKH sinh viên

   5. mẫu báo cáo đầy đủ chuyên đề NCKH sinh viên


Chia sẻ