Thông báo về việc xét học bổng khuyến học Viện Công nghiệp gỗ và Nội thất năm 2019

24 tháng 9, 2019

 

Thông báo và một số văn bản dùng cho xét học bổng Viện Công nghiệp gỗ và Nội thất theo các file dưới đây:

1. Thông báo về việc xét học bổng khuyến học Viện CNG&NT

2. Mẫu tờ khai điểm thi THPT Quốc gia năm 2019

3. Mẫu tờ khai học sinh nghèo vượt khó

4. Mẫu biên bản họp lớp về việc xét học bổng khuyến học

 


Chia sẻ