Sinh viên
Thông báo về việc hoàn thiện và nộp khóa luận tốt nghiệp của K63TKNT năm 2022 21 tháng 6, 2022

Thực hiện kế hoạch đào tạo của Nhà trường về việc triển khai khóa luận tốt nghiệp cho K63 ngành TKNT

Đọc tiếp
Quyết định phân công giáo viên hướng dẫn và sinh viên thực hiện KLTN của K63TKNT 31 tháng 3, 2022

Thực hiện kế hoạch đào tạo, căn cứ đơn đăng ký của sinh viên, Viện CNG&NT gửi tới các thầy cô cùng sinh viên K63TKNT Quyết định của Hiệu trưởng về phân công giáo viên hướng dẫn, sinh viên thực hiện...

Đọc tiếp
Quyết định về phân công giáo viên hướng dẫn, sinh viên thực hiện đề tài KLTN của K63 CBLS 11 tháng 3, 2022

Thực hiện kế hoạch đào tạo, căn cứ đơn đăng ký thực hiện KLTN của sinh Viên, Viện CNG&NT xin gửi tới các thầy cô, các em sinh viên K63 CBLS Quyết định phân công và giao nhiệm vụ thực hiện KLTN của nhà...

Đọc tiếp
Thông báo về việc đăng ký và triển khai KLTN cho K63 TKNT 28 tháng 2, 2022

Thực hiện kế hoạch đào tạo của Trường, Viện CNG&NT xin gửi tới các thầy cô cùng sinh viên K63TKNT kế hoạch chi tiết của Viện

Đọc tiếp
Thông báo về việc đăng ký và triển khai làm Khóa luận tốt nghiệp K63CBLS 4 tháng 1, 2022

Thực hiện kế hoạch đào tạo của Nhà trường, Viện CNG&NT gửi tới các thầy cô cùng toàn thể sinh viên K63CBLS thông báo của Viện về kế hoạch đăng ký và triển khai làm KLTN.

Đọc tiếp
Quyết định giao nhiệm vụ giáo viên hướng dẫn và sinh viên thực hiện NCKH 22 tháng 10, 2021

Thực hiện kế hoạch của Nhà trường về NCKH sinh viên năm học 2021-2022, Viện CNG&NT xin gửi tới các thầy cô cùng sinh viên Quyết định của Hiệu trưởng về giao nhiệm vụ hướng dẫn và thực hiện NCKH sinh...

Đọc tiếp
Thông báo về đăng ký nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2021-2022 16 tháng 9, 2021

Thực hiện kế hoạch học tập và NCKH trong năm học 2021-2022, Phòng Tổng hợp gửi tới các cán bộ, giảng viên và sinh viên thông báo của Nhà trường về việc đăng ký NCKH sinh viên. Chi tiết thông báo cụ...

Đọc tiếp
Thông báo về kế hoạch dạy học học kỳ I, năm học 2021-2022 3 tháng 8, 2021

Do tình hình phức tạp của dịch covid-19, Nhà trường thông báo tới toàn thể CB-GV-SV kế hoạch dạy học học kỳ 1 năm học 2021-2022 từ ngày 09/8/2021 cho đến khi có thông báo mới. Thông báo cụ thể như...

Đọc tiếp
Thông báo về hoãn bảo vệ KLTN và thi kết thúc môn học học kỳ 2 11 tháng 5, 2021

Do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 nên Nhà trường thông báo hoãn bảo vệ KLTN và thi kết thúc môn học học kỳ 2 năm học 2020-2021

Đọc tiếp
Hiển thị 1 - 10 of 59 kết quả.
của 6