Quyết định giao nhiệm vụ giáo viên hướng dẫn và sinh viên thực hiện NCKH

22 tháng 10, 2021
Thực hiện kế hoạch của Nhà trường về NCKH sinh viên năm học 2021-2022, Viện CNG&NT xin gửi tới các thầy cô cùng sinh viên Quyết định của Hiệu trưởng về giao nhiệm vụ hướng dẫn và thực hiện NCKH sinh...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Chia sẻ