Thông báo về việc đăng ký và triển khai làm Khóa luận tốt nghiệp K63CBLS

4 tháng 1, 2022
Thực hiện kế hoạch đào tạo của Nhà trường, Viện CNG&NT gửi tới các thầy cô cùng toàn thể sinh viên K63CBLS thông báo của Viện về kế hoạch đăng ký và triển khai làm KLTN.

Mẫu một số văn bản:

1.Thông báo KH Khóa luận tốt nghiệp của Trường ĐHLN

2. Mẫu đơn đăng ký KLTN

3. Đề cương khái quát KLTN

4. Giấy xác nhận thực tập tốt nghiệp 

5. Danh sách giảng viên đăng ký hướng dẫn KLTN


Chia sẻ