Thông báo về việc đăng ký và triển khai KLTN cho K63 TKNT

28 tháng 2, 2022
Thực hiện kế hoạch đào tạo của Trường, Viện CNG&NT xin gửi tới các thầy cô cùng sinh viên K63TKNT kế hoạch chi tiết của Viện

Tải các mẫu biểu và thông báo liên quan dưới đây:

1. Thông báo của Nhà trường

2. Mẫu đơn đăng ký

3.Mẫu đề cương khái quát

4. Mẫu giấy xác nhận của doanh nghiệp

5. Bảng đăng ký chuyên môn của các GV

 


Chia sẻ