Quyết định về phân công giáo viên hướng dẫn, sinh viên thực hiện đề tài KLTN của K63 CBLS

11 tháng 3, 2022
Thực hiện kế hoạch đào tạo, căn cứ đơn đăng ký thực hiện KLTN của sinh Viên, Viện CNG&NT xin gửi tới các thầy cô, các em sinh viên K63 CBLS Quyết định phân công và giao nhiệm vụ thực hiện KLTN của nhà...


Chia sẻ