Quyết định phân công giáo viên hướng dẫn và sinh viên thực hiện KLTN của K63TKNT

31 tháng 3, 2022
Thực hiện kế hoạch đào tạo, căn cứ đơn đăng ký của sinh viên, Viện CNG&NT gửi tới các thầy cô cùng sinh viên K63TKNT Quyết định của Hiệu trưởng về phân công giáo viên hướng dẫn, sinh viên thực hiện...


Chia sẻ