CUỘC THI THIẾT KẾ KAGU “KUMA KENGO & HIGASHIKAWA” LẦN THỨ 1

14 tháng 1, 2021
“Thành phố ảnh” Higashikawa, tỉnh Hokkaido, Nhật Bản đã hợp tác cùng kiến trúc sư nổi tiếng người Nhật Bản – ông Kuma Kengo để tổ chức một cuộc thi thiết kế nội thất mang tên Cuộc thi thiết kế KAGU...

 

Thông tin chi tiết vui lòng tải tệp tin đính kèm:

1. Thư Ngỏ 

2. Giới thiệu về cuộc thi

3. Toàn cảnh về chương trình hợp tác

https://drive.google.com/file/d/1JsEf7WRhubcYDgNhDoZaFRc4By4CYvX2/view?usp=sharing

 


Chia sẻ