Tổng hợp đăng ký Khóa luận tốt nghiệp K62CBLS và K62TKNT

5 tháng 3, 2021

BẢNG TỔNG HỢP ĐĂNG KÝ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP K62

    Thực hiện thông báo số 1917/TB-ĐHLN-ĐT ngày 21/10/2020 của Hiệu trưởng về việc triển khai kế hoạch tốt nghiệp cho sinh viên bậc Đại học - hệ chính quy năm học 2020-2021;

   Thực hiện thông báo số 04/TB-CNG&NT ngày 30/10/2020 về việc đăng ký làm KLTN;

   Căn cứ vào phiếu đăng ký của sinh viên có xác nhận của GVHD và CT HĐKH&ĐT Viện.

   Viện CNG&NT thông báo danh sách đăng ký KLTN của K62CBLS và K62TKNT.

Chi tiết tên sinh viên, tên KLTN, giáo viên hướng dẫn có trong file kèm theo dưới đây:

     Bảng tổng hợp đăng ký KLTN của sinh viên K62-Viện CNG&NT 

PTH-Viện CNG&NT


Chia sẻ