Thông báo về việc triển khai giảng dạy và học trực tuyến

4 tháng 5, 2021
Do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Nhà trường thông báo triển khai hoạt động giảng dạy và học tập bằng hình thức trực tuyến kể từ ngày 04/5/2021 cho đến khi có thông báo mới. Cụ thể theo...

 

 

 

 


Chia sẻ