Thông báo về hoãn bảo vệ KLTN và thi kết thúc môn học học kỳ 2

11 tháng 5, 2021
Do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 nên Nhà trường thông báo hoãn bảo vệ KLTN và thi kết thúc môn học học kỳ 2 năm học 2020-2021


Chia sẻ