Giấy mời tới dự lễ kỷ niệm 55 năm thành lập Trường Đại học Lâm nghiệp (1964-2019)

4 tháng 10, 2019
Viện Công nghiệp gỗ và Nội thất xin trân trọng kính mời: Toàn thể CB - GV đã từng công tác và giảng dạy tại Khoa CNR, Khoa CBLS và Viện CNG&NT; cựu sinh viên ngành CBLS, CNVL và TKNT về thăm Viện và...


Chia sẻ