Giấy mời tới dự lễ kỷ niệm 55 năm thành lập Trường Đại học Lâm nghiệp (1964-2019)

4 tháng 10, 2019
Viện Công nghiệp gỗ và Nội thất xin trân trọng kính mời: Toàn thể cán bộ, giảng viên đã từng công tác, giảng dạy tại Khoa CNR, Khoa CBLS, Trung tâm CNR, Viện CNG&NT; cựu sinh viên ngành CBLS, CNVL và...


Chia sẻ