Giảng viên Viện Công nghiệp gỗ bảo vệ thành công luận văn Thạc sĩ

5 tháng 6, 2019

 

   Thực hiện kế hoạch học tập của học viên cao học tại cơ sở đào tạo, ngày 05/6/2019, Hội đồng bảo vệ luận văn Thạc sĩ Trường đại học Lâm nghiệp đã tổ chức buổi bảo vệ luận văn tốt nghiệp cho học viên cao học Lê Xuân Ngọc - Giảng viên của Viện Công nghiệp gỗ.

   Tham gia buổi bảo vệ luận văn tốt nghiệp của học viên có: Các thành viên trong Hội đồng gồm GS.TS. Trần Văn Chứ, Chủ tịch Hội đồng; TS. Võ Thành Minh, TS. Bùi Văn Ái, PGS.TS. Lý Tuấn Trường; các giáo viên hướng dẫn; đông đảo đồng nghiệp trong Viện và gia đình học viên.  

   Tại buổi bảo vệ, học viên Lê Xuân Ngọc đã trình bày tóm tắt những nội dung nghiên cứu và toàn bộ các kết quả mà đề tài đã đạt được, đồng thời giải thích toàn bộ những vấn đề mà các thành viên Hội đồng và các phản biện nêu ra.

   Với cách nói chững chạc cùng những kiến thức chuyên môn và thực tế có được, học viên Lê Xuân Ngọc đã tạo được phong thái tự tin trước Hội đồng.

   Kết quả nghiên cứu của đề tài được các thành viên trong Hội đồng đánh giá cao. Luận văn sau khi bổ sung, hoàn thiện sẽ là một tài liệu tham khảo có giá trị, đồng thời mở ra một số hướng nghiên cứu cho các đề tài tiếp theo.

   Hoàn thành đúng thời hạn, đảm bảo chất lượng và vảo vệ thành công luận văn thực sự là một cố gắng, nỗ lực lớn của bản thân học viên trong quá trình rèn luyện, bồi dưỡng chuyên môn để đáp ứng yêu cầu đào tạo.

Một số hình ảnh trong buổi bảo vệ luận văn

Học viên Lê Xuân Ngọc trình bày tóm tắt luận văn

Thành viên Hội đồng chụp ảnh lưu niệm

 Viện và các Bộ môn tặng hoa chúc mừng

Tác giả: PTH


Chia sẻ