Nghiệm thu NCKH sinh viên năm học 2020 - 2021

24 tháng 5, 2021
Thực hiện kế hoạch của Nhà trường trong Quyết định số 665/QĐ-ĐHLN-KHCN, ngày 22/4/2021 về việc thành lập Hội đồng Khoa học cấp Khoa/Viện đánh giá,nghiệm thu đề tài NCKH sinh viên năm học 2020-2021

 

   Thực hiện kế hoạch của Nhà trường trong Quyết định số 665/QĐ-ĐHLN-KHCN, ngày 22/4/2021 về việc thành lập Hội đồng Khoa học cấp Khoa/Viện đánh giá,nghiệm thu đề tài NCKH sinh viên năm học 2020-2021. Tuy nhiên, do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Viện không thể triệu tập sinh viên đến Trường để tiến hành nghiệm thu trực tiếp được. Vì vậy, ngày 17 tháng 5 năm 2021, Viện Công nghiệp gỗ và Nội thất tổ chức nghiệm thu các chuyên đề NCKH sinh viên đã hoàn thành bằng hình thức trực tuyến.

   Tại buổi bảo vệ nghiệm thu, Viện đã chỉ đạo các thành viên Hội đồng cần chấp hành tốt các quy định về phòng chống dịch như khử khuẩn, đeo khẩu trang, giới hạn số thành viên, đảm bảo khoảng cách.

   Năm 2021, các chuyên đề đủ điều kiện nghiệm thu gồm 03 công trình thuộc 03 nhóm do 07 sinh viên thực hiện. Trong đó, số chuyên đề thuộc chuyên ngành CBLS là 02, chuyên ngành TKNT là 01.

   Mặc dù có nhiều hạn chế do bảo vệ trực tuyến, học sinh không được tập trung để hoàn thiện kỹ đề tài và sản phẩm KHCN cũng như thể hiện hết kỹ năng thuyết trình của mình. Nhìn chung, tất cả các đề tài NCKH của sinh viên đều được các thầy cô trong Hội đồng đánh giá cao. Kết quả nghiệm thu:

     - Cả 03 đề tài đều đạt loại giỏi;

     - 01 đề tài ngành CBLS được giới thiệu dự thi cấp trường.

    Mặc dù việc triển khai đề tài nghiên cứu diễn ra trong thời gian không được thuận lợi vì dịch bệnh covid-19, tuy nhiên bằng sự cố gắng của các sinh viên, sự tâm huyết, có trách nhiệm của giáo viên hướng dẫn nên các đề tài vẫn đảm bảo kế hoạch nghiệm thu. Các đề tài này khi được chỉnh sửa và hoàn thiện kỹ hơn sẽ là một tài liệu tham khảo có giá trị.

Một số hình ảnh trong buổi nghiệm thu

 

Tác giả: P.TH


Chia sẻ