Nghiệm thu Nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2021 - 2022

25 tháng 5, 2022
Thực hiện kế hoạch của Nhà trường trong Quyết định số 994/QĐ-ĐHLN-KHCN, ngày 11/5/2022 về việc thành lập Hội đồng Khoa học cấp Khoa/Viện nghiệm thu đề tài NCKH sinh viên năm học 2021-2022

 

     Thực hiện kế hoạch của Nhà trường trong Quyết định số 994/QĐ-ĐHLN-KHCN, ngày 11/5/2022 về việc thành lập Hội đồng Khoa học cấp Khoa/Viện nghiệm thu đề tài NCKH sinh viên năm học 2021-2022, ngày 24 tháng 5 năm 2022, Viện Công nghiệp gỗ và Nội thất tổ chức nghiệm thu cho các chuyên đề NCKH sinh viên.

     Tham gia buổi nghiệm thu có 03 nhóm sinh viên NCKH; các giáo viên hướng dẫn; các thầy cô trong Hội đồng nghiệm thu và nhiều sinh viên.

     Năm 2022, các đề tài đủ điều kiện nghiệm thu gồm 03 công trình do 03 nhóm với 05 sinh viên thực hiện. Nhìn chung, tất cả các đề tài NCKH của sinh viên đều được các thầy cô trong Hội đồng đánh giá cao về tính thực tiễn. Kết quả nghiệm thu: 02 đề tài đều đạt loại giỏi;

          Kết quả đạt được của các đề tài đã thể hiện sự cố gắng của sinh viên, sự tâm huyết, có trách nhiệm của giáo viên hướng dẫn. Các đề tài này khi được chỉnh sửa và hoàn thiện kỹ hơn sẽ là một tài liệu tham khảo tốt.

Một số hình ảnh trong buổi nghiệm thu

Chủ tịch Hội đồng chủ trì buổi nghiệm thu

Các nhóm sinh viên báo cáo trước Hội đồng

Hội đồng làm việc

Tác giả: PTH


Chia sẻ