Thông tin tuyển dụng của các Doanh nghiệp Chế biến gỗ

10 tháng 5, 2017

   Để cung cấp thông tin cơ bản cho các em sinh viên trong quá trình tìm hiểu về các doanh nghiệp nhằm tìm kiếm việc làm phù hợp, Viện Công nghiệp gỗ xin gửi tới các em sinh viên nhất là sinh viên K58 CBLS và k58 CNVL danh sách giới thiệu và thông tin tuyển dụng của nhiều Doanh nghiệp Chế biến gỗ trong cả nước. Hy vọng rằng, đây là một kênh thông tin quý giá giúp các em sinh viên bước đầu gây dựng sự nghiệp cho mình. 

   Thông tin về danh sách các doanh nghiệp thông báo tuyển dụng  chi tiết theo file kèm theo dưới đây.

   Thông tin tuyển dụng của các doanh nghiệp Chế biến gỗ 


Chia sẻ