Thông báo tuyển dụng kỹ sư Chế biến Lâm sản đi Nhật Bản làm việc

15 tháng 8, 2019

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

KỸ SƯ CHẾ BIẾN LÂM SẢN ĐI NHẬT BẢN LÀM VIỆC

 

   Công ty Cổ phần ABS Việt Nam - Phòng Phát triển thị trường Nhật Bản thông báo tuyển dụng kỹ sư ngành Chế biến Lâm sản đi Nhật Bản làm việc với các thông tin chính như sau:

1. Đối tượng tuyển dụng: Kỹ sư chuyên ngành Chế biến Lâm sản

2. Số lượng tuyển dụng: 04

3. Giới tính: Nam

4. Tuổi: Trên 22

5. Trình độ: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Chế biến Lâm sản

6. Công việc thực hiện: Thao tác dây chuyền xẻ gỗ

7. Địa điểm làm việc: Công ty Matsumoto Mokuzai, Tỉnh kumamoto - Nhật Bản

Thông tin cụ thể về tuyển dụng xem trong thông báo kèm theo:

   Thông báo tuyển dụng kỹ sư CBLS đi Nhật làm việc

 


Chia sẻ