Thông báo
Thông báo về kế hoạch trao giải cuộc thi Thiết kế đồ gỗ Việt và Học bổng khuyến học Thực hiện kế hoạch của Viện trong năm 2023 về việc tổ chức, triển khai các hoạt động học tập, hoạt động chuyên môn của sinh viên, Viện CNG&NT thông báo tới toàn thể giáo viên, các lớp sinh viên về kế hoạch tổ chức Gala trao giải cuộc thi Thiết kế đồ gỗ Việt và lễ trao học bổng khuyến học năm 2023. Chi tiết cụ thể theo Thông báo dưới đây