TS. Nguyễn Thị Vĩnh Khánh

29 tháng 7, 2020
Họ và tên: Nguyễn Thị Vĩnh Khánh Giới tính: Nữ Năm sinh: 1974 Ngạch giảng viên: V.07.01.02 Chức vụ: Phó chủ nhiệm bộ môn Học vị: Tiến sĩ

1. THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên: Nguyễn Thị Vĩnh Khánh                          Giới tính: Nữ

Năm sinh: 1974

Ngạch giảng viên: V.07.01.02

Chức vụ: Phó chủ nhiệm bộ môn

Học vị: Tiến sĩ

Học hàm:

Ngoại Ngữ: Anh, Trung

Đơn vị công tác: Viện Công nghiệp gỗ và nội thất, trường ĐH Lâm nghiệp

Số điện thoại:0978886318

Email: khanhfuv@gmail.com

2. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

 • 1996, Kỹ sư, Chế biến Lâm sản, Trường Đại học Lâm nghiệp
 • 2001, Thạc sĩ, Công nghệ Gỗ Giấy, Trường Đại học Lâm nghiệp
 • 2011, Tiến sĩ, Thiết kế và chế tạo đồ gia dụng, Đại học Lâm nghiệp Nam Kinh- Trung Quốc

3. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 • 1997-2008, Giảng viên,  Khoa Chế biến Lâm sản, trường ĐH Lâm nghiệp
 • 2008- 2011, Học tập nghiên cứu sinh tại Trung Quốc
 • 2012 đến 2015, Khoa Chế biến Lâm sản, trường ĐH Lâm nghiệp
 • 2015- 2019, Viện KTCQ và Nội thất, ĐH Lâm nghiệp
 • 2019- nay, Viện Công nghiệp Gỗ và Nội thất, ĐH Lâm nghiệp

4. LĨNH VỰC GIẢNG DẠY

 • Đại học: Thiết kế sản phẩm nội thất, Sản phẩm mộc truyền thống, Ergonomics trong thiết kế nội thất , Vật lý kiến trúc
 • Sau Đại học: Ergonomics trong thiết kế, Thiết kế hệ thống sản phẩm công nghiệp, Phương pháp luận Mỹ thuật công nghiệp
 • Đào tạo ngắn hạn/Bồi dưỡng:

5. LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU:

Chế biến lâm sản, Thiết kế sản phẩm

6. ĐỀ TÀI/DỰ ÁN/NHIỆM VỤ KHCN ĐÃ CHỦ TRÌ VÀ THAM GIA

6.1. Đề tài/Dự án/Nhiệm vụ KH&CN chủ trì

 • Cấp Bộ : Xây dựng tiêu chuẩn: Sản phẩm đồ gỗ- Bàn ghế ngoài trời- Yêu cầu chất lượng, 2020-2021
 • Cấp Cơ sở

1. Nghiên cứu đặc điểm kiến trúc và không gian nội thất nhà cổ truyền thống Việt Nam, 2013

2. Nghiên cứu đặc điểm đồ mộc Hoàng Cung Triều Nguyễn ( 1802-1945), 2017

3. Thiết kế, chế tạo sản phẩm gỗ nội thất phục vụ đào tạo và quảng bá, 2019

6.2. Đề tài/Dự án/Nhiệm vụ KH&CN tham gia

 • Cấp Quốc gia (Nhà nước/Quỹ Nafosted/Nghị định thư)

        1. Nghiên cứu tạo bề mặt siêu kỵ nước và chống tia UV cho gỗ bằng hợp chất vô cơ kích thước Nano, 2013-2014

        2. Nghiên cứu công nghệ và thiết bị xử lý gỗ Tống quá sủ (Alnus nepalensis D.Don) để sản xuất cấu kiện xây dựng nhà nông thôn, 2014-2015

 • Cấp Bộ

1. Hoàn thiện công nghệ và thiết bị sản xuất ván ghép thanh từ gỗ Sa Mộc, gỗ Mỡ và gỗ Quế sau khai thác vỏ, 2006-2008

2. Nghiên cứu tạo vật liệu composite từ tre – gỗ dùng trong xây dựng và đồ mộc, 2007-2008

3. Nghiên cứu công nghệ tạo chất phủ bề mặt ván nhân tạo, 2015-2016

 • Cấp Tỉnh/Thành phố

7. CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ

7.1. BÀI BÁO, BÁO CÁO KHOA HỌC

A. Trong nước

      1. Nghiên cứu một số tính chất cơ vật lý của gỗ Vạng trứng, Nguyễn Thị Vĩnh Khánh, Hoàng Thúc Đệ, Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn, 2003

      2. Nghiên cứu đặc điểm kiến trúc và không gian nội thất nhà cổ truyền thống Việt Nam, Nguyễn Thị Vĩnh Khánh, Tp chí Khoa học và công nghệ Lâm nghiệp, 2014

3. Nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ lệ nhựa Alkyd Genekyd 73203-80, bột oxit Titan đến tính chất màng sơn lớp ngoài PU dùng cho đồ gỗ, Nguyễn Thị Vĩnh Khánh, Nguyễn Trọng Kiên, Cao Quốc An,  Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp, số 1/2016

4. Nghiên cứu ý nghĩa một số một số đồ án hoa văn truyền thống Trung Quốc,  Nguyễn Thị Vĩnh Khánh, Tô Lan Hương, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp, số 2/2016

5. Research on characteristics of wood products used by traditional style and the influence of Vietnam culture, Nguyễn Thị Vĩnh Khánh, Nguyễn Trọng kiên, Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế về Gỗ, 2015

6. Research on effects of rate of Beckosol 6501-80 and solid powder to properties of Alkyd paint surface film of wood, Nguyen Thi vinh Khanh, Tran Van Chu, JOURNAL OF FORESTRY SCIENCE AND TECHNOLOGY, số 2/2017

7. NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM ĐỒ MỘC HOÀNG CUNG TRIỀU NGUYỄN (1802-1945), Nguyễn Thị Vĩnh Khánh, Nguyễn Trọng Kiên, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp, số 4/2018, trang 151-159

8. Ảnh hưởng của nồng độ Nano Titan Dioxit (TiO2) đến chất lượng màng sơn Poly Urethan (PU) trên bề mặt sản phẩm gỗ, Phạm Thị Ánh Hồng, Cao Qốc An, Nguyễn Thị Vĩnh Khánh, Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn số 2/2018, Trang 117-125

B. Quốc tế

1. Phong cách và đặc điểm của đồ mộc Việt nam từ giữa thế kỷ 19 đến giữa thế kỷ 20, Nguyễn Thị Vĩnh Khánh, Ngô Trí Tuệ, Tạp chí Đồ mộc và thiết kế nội thất, Trung quốc, năm 2011, kỳ tháng 2, http://www.fidchina.com

2. Nghiên cứu hoa văn trang sức trên đồ mộc truyền thống Việt nam, Nguyễn Thị Vĩnh Khánh, Ngô Trí Tuệ, Tạp chí Lâm nghiệp trường đại học Nam kinh Trung quốc, kỳ 2 năm 2011, http://njls.chinajournal.net.cn

3. So sánh đồ mộc truyền thống Việt Nam với kiến trúc gỗ Việt Nam, Nguyễn Thị Vĩnh Khánh, Ngô Trí Tuệ, Trần Văn Chứ, Tạp chí Đồ mộc và thiết kế nội thất, Trung quốc, năm 2011, kỳ tháng 9, http://www.fidchina.com

4. Combustion behavior of polar ( Populus adenopoda Maxim.) and radiata pine (Pinus radiata Don.) trested with a combination of styrene-acrylic copolymer and sodium silicate, Nguyễn Thị Thắm, Nguyễn Thị Vĩnh Khánh, European Journal of wood and wood products, published 22 March 2019 (ISI, IF=1,4)

7.2. SÁCH 

1. Giáo trình: Sản phẩm mộc truyền thống, 2019

 


Chia sẻ