PGS.TS. Lý Tuấn Trường

30 tháng 7, 2020
Họ và tên: PGS.TS LÝ TUẤN TRƯỜNG Chức vụ: Viện trưởng Học vị: Tiến sĩ Học hàm: Phó giáo sư

1. THÔNG TIN CHUNG

 • Họ và tên: LÝ TUẤN TRƯỜNG               Giới tính: Nam.
 • Ngạch giảng viên: Giảng viên cao cấp
 • Chức vụ: Viện trưởng
 • Học vị: Tiến sĩ
 • Học hàm: Phó giáo sư
 • Ngoại Ngữ: Tiếng Trung.
 • Đơn vị công tác: Viện Công nghiệp gỗ và Nội thất – Trường ĐH Lâm nghiệp
 • Số điện thoại: 0912635383
 • Email: lytuantruong@gmail.com

 

2. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

 • 1997, Kỹ sư, Công nghệ chế biến lâm sản, Trường Đại học Lâm nghiệp
 •  2004, Cử nhân nghệ thuật, Thiết kế nội thất, Trường Đại học Mỹ thuật công nghiệp
 •  2007, Thạc sĩ, Máy, thiết bị và công nghệ gỗ, giấy, Trường Đại học Lâm nghiệp
 •  2011, Tiến sĩ, Thiết kế nội thất và công trình, Trường Đại học Lâm nghiệp Nam Kinh – Trung Quốc

 

3. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

      (Thời gian, vị trí công tác, lĩnh vực chuyên môn, đơn vị)

 •  1998-1999: Kỹ sư hướng dẫn thực hành, Khoa chế biến lâm sản, Trường ĐH Lâm nghiệp
 •  2000-2004: Giảng viên, Khoa chế biến lâm sản, Trường ĐH Lâm nghiệp
 •  2005-2008: Chủ nhiệm bộ môn, Khoa chế biến lâm sản, Trường ĐH Lâm nghiệp
 •  2008-2011: Nghiên cứu sinh, Viện Thiết kế công nghiệp và đồ gỗ, Trường Đại học Lâm nghiệp Nam Kinh – Trung Quốc
 •  2011-2013: Chủ nhiệm bộ môn, Khoa chế biến lâm sản, Trường ĐH Lâm nghiệp
 •  2013-2015: Phó chủ nhiệm khoa, Khoa chế biến lâm sản, Trường ĐH Lâm nghiệp
 •  2015-2019: Viện trưởng, Viện Kiến trúc cảnh quan và Nội thất, Trường ĐH Lâm nghiệp
 •  2019-nay: Viện trưởng, Viện Công nghiệp gỗ và Nội thất, Trường ĐH Lâm nghiệp

 

4. LĨNH VỰC GIẢNG DẠY

 • Đại học

Nguyên lý thiết kế nội thất; Thiết kế xanh; Luật xa gần; Phong thủy trong thiết kế nội thất.

 • Sau Đại học

Tổ chức không gian nội thất; Thiết kế xanh; Cơ sở tạo hình.

 • Đào tạo ngắn hạn/Bồi dưỡng

Phòng chống mối cho công trình xây dựng.

5. LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

Công nghệ vật liệu nội thất; Thiết kế đồ gỗ và nội thất.

6. ĐỀ TÀI/DỰ ÁN/NHIỆM VỤ KHCN ĐÃ CHỦ TRÌ VÀ THAM GIA

6.1. Đề tài/Dự án/Nhiệm vụ KH&CN chủ trì

 • Cấp Cơ sở
 1. Phân loại sản phẩm mộc. Trường ĐH Lâm nghiệp. Năm 2005.
 2. Nghiên cứu thiết kế, chế tác tranh phù điêu chuyển thể từ tranh, ảnh truyền thống. Trường Đại học Lâm nghiệp. Năm 2014.
 3. Thiết kế mô hình thí nghiệm đánh giá khả năng tiêu âm hỗn hướng của vật liệu nội thất. Trường ĐH Lâm nghiệp. Năm 2017.

6.2. Đề tài/Dự án/Nhiệm vụ KH&CN tham gia

 • Cấp Quốc gia (Nhà nước/Quỹ Nafosted/Nghị định thư)
 1. Nghiên cứu công nghệ và thiết bị xử lý gỗ Tống quá sủ (Alnus nepalensis D.Don) để sản xuất cấu kiện xây dựng nhà nông thôn. Đề tài cấp NN, Bộ Khoa học và Công nghệ,  2016
 • Cấp Bộ
 1. Xây dựng phần mềm nhận biết nhanh mặt gỗ. Đề tài cấp Bộ NN&PTNT. Năm 2001.
 2. Nghiên cứu công nghệ và thiết bị biến tính gỗ có khối lượng riêng thấp thành nguyên liệu chất lượng cao. Đề tài cấp Bộ NN&PTNT. Năm 2006.
 3. Xây dựng báo cáo tình hình tác động môi trường lĩnh vực sản xuất đồ gỗ. Đề tài cấp Bộ NN&PTNT. Năm 2013.

7. CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ

7.1. BÀI BÁO, BÁO CÁO KHOA HỌC

A. Trong nước

 1. Lý Tuấn Trường, Trần Văn Chứ. Ảnh hưởng của nhuộm màu bằng Kali – Đi – Cromat (K2Cr2O7) đến các chỉ số màu sắc của ván mỏng từ gỗ Keo lá tràm (Acacia auriculiformis). Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn (ISSN 1859-4581). Số 11. Trang 119-124. Năm 2015.
 2. Lý Tuấn Trường, Trần Văn Chứ. Ảnh hưởng của tỷ lệ bột giấy đến một số tính chất cơ lý của vật liệu compozit xi măng bột giấy. Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn (ISSN 1859-4581). Số 22. Trang 121-127. Năm 2015.
 3. Trần Văn Chứ, Lý Tuấn Trường. Ảnh hưởng của hàm lượng sunfat nhôm đến một số tính chất của vật liệu compozit xi măng bột giấy. Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn (ISSN 1859-4581). Số 3+4. Trang 254-260. Năm 2016.
 4. Lý Tuấn Trường, Nguyễn Văn Diễn. Ảnh hưởng của chế độ xử lý thủy - nhiệt đến sự thay đổi màu sắc và sự ổn định màu gỗ Bạch đàn (Eucalyptus urophylla S.T. Blake). Tạp chí Khoa học và công nghệ Lâm nghiệp (ISSN 1859-3828). Số 2. Trang 118-125. Năm 2016.
 5. Lý Tuấn Trường, Vũ Mạnh Tường. Ảnh hưởng của thời gian sấy đến một số tính chất vật lý của compozit từ gỗ Keo lai và đơn thể Phenol Focmanđehyt. Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn (ISSN 1859-4581). Số 11. Trang 108-112. Năm 2016.
 6. Vũ Mạnh Tường, Lý Tuấn Trường. Đặc tính cháy của vật liệu Compozit gỗ Keo lai - TiO2Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn (ISSN 1859-4581). Số 12. Trang 146-150. Năm 2016.
 7. Trần Văn Chứ, Lý Tuấn Trường. Hiệu quả chống cháy của một số đơn pha chế chất chống cháy dùng trong ván dăm. Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn (ISSN 1859-4581). Số 13. Trang 140-148. Năm 2016.
 8. Lý Tuấn Trường, Cao Quốc An. Nghiên cứu một số yếu tố công nghệ uốn ép định hình từ ván mỏng gỗ cao su bằng phương pháp cao tần. Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn (ISSN 1859-4581). Số 14. Trang 118-122. Năm 2016.
 9. Lý Tuấn Trường. Ảnh hưởng của tỷ lệ phụ gia Clorua canxi đến tính chất của vật liệu compozit xi măng bột giấy. Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn (ISSN 1859-4581). Số 19. Trang 134-139. Năm 2016.
 10. Tran Van Chu, Trinh Hien Mai, Ly Tuan Truong. Manufacture of Urea-Melamine-Formaldehyde glue used for Laminated Veneer Lumber production. Journal of Forest science and technology (Vietnam: ISSN 1859-3828). Số 5. Trang 102-108. Năm 2016.
 11. Trần Văn Chứ, Lý Tuấn Trường. Ảnh hưởng của một số loại chất chống cháy đến chất lượng và hiệu quả chống cháy của ván LVL. Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn (ISSN 1859-4581). Số 1. Trang 122-129. Năm 2017.
 12. Lý Tuấn Trường, Trần Văn Chứ. Nghiên cứu tạo chất chống cháy UDFP dùng trong công nghệ sản xuất ván LVL. Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn (ISSN 1859-4581). Số 1. Trang 115-121. Năm 2017.
 13. Lý Tuấn Trường. Độ bền màu của ván mỏng từ gỗ Keo lá tràm xử lý nhuộm màu bằng Kali DiChromat (K2Cr2O7). Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn (ISSN 1859-4581). Số 3+4.  Trang 260-266. Năm 2017.
 14. Cao Quốc An, Lý Tuấn Trường. Ảnh hưởng của loại dung môi phân tán hạt nano đến chất lượng màng sơn PU-Nano TiO2Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn (ISSN 1859-4581). Số 5. Trang 114-120. Năm 2017.
 15. Lý Tuấn Trường, Nguyễn Văn Diễn. Ảnh hưởng của chế độ xử lý thủy nhiệt đến thành phần và cấu trúc hóa học của gỗ Bạch đàn (Eucalyptus urophylla S.T. Blake). Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn (ISSN 1859-4581). Số 5. Trang 102-107. Năm 2017.
 16. Lý Tuấn Trường, Trịnh Hiền Mai, Nguyễn Văn Diễn. Ảnh hưởng của diện tích mẫu thử đến kết quả thí nghiệm đánh giá khả năng hút âm hỗn hướng của vật liệu. Tạp chí Khoa học và công nghệ Lâm nghiệp (ISSN 1859-3828). Số 6. Trang 142-150. Năm 2018.

B. Quốc tế

 1. Ly Tuan Truong, Wu Zhihui. "Approach to Promote Competitiveness of Vietnam's Furniture Industry". Journal of Packaging Engineering (China: ISSN 1001-3563, CN 50-1094/TB). Vol 2, 2011. Pages: 123-126.
 2. Ly Tuan Truong, Wu Zhihui. "The trends of furniture design for recycling and the research directions in Vietnam". Journal of China Forestry Science and Technology (China: ISSN 1000-8101, CN 32-1160/S). Vol 3, 2011. Pages: 4-8.
 3. Ly Tuan Truong, Huang Shengyou. "A Research on Recycling Process of Solid Wood Furniture". Furniture & Interior Design Journal House (China: ISSN 1006-8260, CN 43-1247/TS). Vol 1, 2016. Pages: 22-24.
 4. Vu Manh Tuong, Ly Tuan Truong. "Study on Physical Properties of Acacia Hybrid Wood-TiO2 Composites Fabricated byUltrasonic-assisted Sol-gel Method". Journal of Southwest Forestry University (China: ISSN2095-1914, CN53-1218/S). Vol 2, 2016. Pages: 127-131.
 5. Lin Liping, Huang Shengyou, Ly Tuan Truong, Zhu Xuanlin. "Research on Yunnan Minority Bamboo Products". Furniture & Interior Design Journal House (China: ISSN 1006-8260, CN 43-1247/TS). Vol 4, 2016. Pages: 27-29.
 6. Huang Shengyou, Lin Liping, Ly Tuan Truong. "Carbon Emission Reduction Measures for Wooden Furniture". Furniture & Interior Design Journal House (China: ISSN 1006-8260, CN 43-1247/TS). Vol 10, 2016. Pages: 84-85.
 7. Lin Liping, Huang Shengyou, Ly Tuan Truong. "The Functional Unit of Carbon Footprint Assessment for Plate Furniture". Furniture & Interior Design Journal House (China: ISSN 1006-8260, CN 43-1247/TS). Vol 10, 2016. Pages: 88-89.

 

7.2. SÁCH 

 • Giáo trình
 1. Trần Văn Chứ (Chủ biên), Lý Tuấn TrườngThiết kế xanh. Hà Nội: NXB Nông nghiệp (ISBN: 978-604-60-1933-6). Năm 2015.
 2. Trần Văn Chứ (Chủ biên), Lý Tuấn TrườngMàu sắc trong thiết kế nội thất. Hà Nội: NXB Nông nghiệp (ISBN: 978-604-60-1934-3). Năm 2015.

Chia sẻ