Bộ môn máy và tự động hóa CBLS

10 tháng 11, 2016

BỘ MÔN MÁY VÀ TỰ ĐỘNG HOÁ CHẾ BIẾN LÂM SẢN

 

1. Chức năng, nhiệm vụ

Bộ môn Máy và TĐH CBLS có nhiệm vụ:

- Quản lý và giảng dạy lý thuyết, thực hành, thực tập các môn học: Nguyên lý cắt vật liệu gỗ; Cơ lưu chất và thiết bị cơ vật liệu rời; Máy và thiết bị  trong CBLS; Dẫn động và điều khiển thủy khí; Cơ sở tự động hóa; Tự động hóa trong CBLS; Máy và thiết bị sản xuất vật liệu xây dựng; Thiết bị gia công polyme và compozit; Thiết bị sản xuất bột giấy và giấy; Lắp đặt và sử dụng thiết bị chế biến gỗ và các môn học thuộc các ngành đào tạo khác có liên quan;

- Tham gia thực hiện các khóa đào tạo ngắn hạn, dài hạn bồi dưỡng kiến thức cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu;

- Hướng dẫn sinh viên, học viên sau đại học làm các chuyên đề nghiên cứu khoa học, luận văn, luận án tốt nghiệp.

- Triển khai NCKH về các lĩnh vực:

+ Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo cơ giới hóa và tự động hóa quá trình sản xuất chế biến gỗ và lâm sản ngoài gỗ;

+ Nghiên cứu tối ưu hóa các quá trình công nghệ gia công gỗ và vật liệu gỗ và lâm sản ngoài gỗ;

+ Nghiên cứu phát triển ứng dụng thiết bị công nghệ cao trong gia công chế biến gỗ và lâm sản ngoài gỗ;

+ Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất chế biến gỗ và lâm sản ngoài gỗ.

- Tổ chức các hoạt động sinh hoạt học thuật, hội thảo, hội nghị khoa học trong lĩnh vực chuyên môn được giao;

-  Tham gia tư vấn, chuyển giao công nghệ các kết quả nghiên cứu cho các tổ chức, cá nhân khác có nhu cầu;

- Tham gia thực hiện các khóa đào tạo ngắn hạn, dài hạn bồi dưỡng kiến thức cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu;

- Hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước về lĩnh vực chuyên môn được giao.

2. Danh sách cán bộ

TT

Họ và tên

Chức danh

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

TS. Hoàng Tiến Đượng

CN BM, GVC

01693306919

duong_hoangtien@yahoo.c

2

KS. Nguyễn Thị Hồng Hạnh

GV

0989132369

nghanh385@gmail.com

3

ThS. Hoàng Công Chi

GV

0934452002

 

4

TS. Lê Văn Trung

GV

 

 

 

3. Hình ảnh cán bộ, giảng viên Bộ môn Máy và tự động hoá CBLS và tập thể CBVC Viện CNG

 


Chia sẻ