Bộ môn khoa học gỗ

9 tháng 11, 2016

BỘ MÔN KHOA HỌC GỖ

 

1. Chức năng, nhiệm vụ

- Quản lý và giảng dạy lý thuyết, thực hành các môn học thuộc các chuyên ngành đào tạo được Viện Trưởng giao: Khoa học gỗ, Biến tính gỗ, Công nghệ sấy, Bảo quản lâm sản, Kỹ thuật nhiệt, Vật liệu học và các ngành khác có liên quan ở các trình độ, loại hình đào tạo khác nhau;

- Hướng dẫn sinh viên, học viên sau đại học làm các chuyên đề nghiên cứu khoa học, đồ án, luận án tốt nghiệp;

- Triển khai các hoạt động NCKH về các lĩnh vực:

+ Nghiên cứu  đặc điểm, tính chất và sử dụng gỗ, lâm sản (tre, mây) và thực vật có sợi;

+ Nghiên cứu công nghệ biến tính bằng các phương pháp khác nhau để nâng cao chất lượng gỗ rừng trồng và các loại lâm sản, vật liệu mới có nguồn gốc sợi thực vật;

+ Nghiên cứu công nghệ và thiết bị sấy các loại gỗ và lâm sản;

+  Nghiên cứu công nghệ chuyển hóa sinh khối thực vật (nhiệt phân, khí hóa gỗ, chế biến lá cây,...) thành nhiên liệu sinh học và các sản phẩm có giá trị;

+ Nghiên cứu  đặc điểm, tính chất, công nghệ sản xuất các loại vật liệu.

- Tham gia tư vấn, chuyển giao công nghệ các kết quả nghiên cứu cho các tổ chức, cá nhân khác có nhu cầu;

- Tham gia thực hiện các khóa đào tạo ngắn hạn, dài hạn bồi dưỡng kiến thức cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu;

- Hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước về lĩnh vực chuyên môn được giao.

2. Danh sách cán bộ

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

TS. Tạ Thị Phương Hoa

CN Bộ môn

0988 599 542

phuonghoa1972@gmail.com

2

ThS. Nguyễn Thị Yên

GV

0965 465 761

yen.vfu@gmail.com

3

TS. Tống Thị Phượng

GV

0904 062 179

vfunttp@gmail.com

4

Hoàng minh Khoa

GV

0988 211 366

hoangminhkhoa.vfu@gmail.com

5

Nguyễn Quý Nam

GV

 

 

 

3. Hình ảnh cán bộ giảng viên của Bộ môn và của Viện

 

Tác giả: P.TH

Nguồn: WIC

 


Chia sẻ